Mahmure

Uğur Batı'dan Azraa-Eel Menkıbeleri

Uğur Batı'dan Azraa-Eel Menkıbeleri

Reklamcı, marka uzmanı, akademisyen, Borsa İstanbul Kurumsal İletişim Müdürü Uğur Batı’dan Batı fantastik romanlarının ötesinde çok özgün bir Doğu fantazyası…

Azraa-Eel Menkıbeleri
“Osmanlı Mahzeninden Hayal Et Kıssaları”

UĞUR BATI
AMR BİN AZRAA-EEL

Yeryüzü İblislerinin Biyografisi

Osmanlı memleketinde cinler, periler, gulyabaniler, vampirler, kurtadamlar kol geziyor…

“Bütün efsaneler uyku getirir;
Ben, Âmr Bin Azraa-eel! Benim efsanelerim ise uyku kaçırır!”

Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye’nin iblisvari kötülüklerin tam tezahüründe olduğu, tâbire değmeyen rüyâların görüldüğü zamanlar… Azrail’in ıslıklarının Dersaadeti örttüğü yıllar. Osmanlı Sultanının canı sıkılır, sevgili vezirini cellatlarına emanet eder. Müneccimbaşı bir şey yumurtlar, batakhaneden onlarca adam alınır, küfelerde yakılıp denize atılır... Haremdeki cariyeler, âşıklarını gizlice odalarına alıp bir şey olmazken, sokakta kem gözle baktı diye 15’lik bir genç fidan, en yakın sedir ağacında sallandırılır. İsyankâr yeniçeriler, İslambol’daki tütün yasağına karşın cigaralarını rahat rahat tüttürürken; Cibali’nin arkalarında kocakarı ilacı yapıp çocuğu iyileştireceğim diyen hekimin dili kesilir... Ne de olsa her şey aşinadandır! Velhasıl, batakhane, tımarhane, hapishane ve piçhane dörtgeniyle çevrilmiş bu delişmen kentte hiçbir şey yolunda gitmez ki, Osmanlının kalanında gitsin. Trablus-ı Şam, Acem Şehri İsfahan, Tırnava, Eflak ve Boğdan, Erdel, Buhara, El-Ruha, Şehr-i Kayrevan, Wallachia, Belgrad, Hatukay ve daha pek çok Osmanlı memleketinde cinler, periler, gulyabaniler, vampirler, kurtadamlar kol gezip, baş kesmekte… Lanetli gömülerden hazineler yerine hortlaklar çıkar, tılsımlı fermanlar sağda solda cirit atar, mezarlarda ruhlar kol gezer, terk edilmiş virane kiliselerden kendiliğinden çalan çan gürültüleri duyulur. Yani civar etraf bildiğin şeytana çalmakta!

Yedi Kıtanın Gizemlisi Âmr Bin Azraa-eel ve Ahir Zaman Kitabı Azraa-Eel Menkıbeleri:

Âlemin kendi sırlarıyla örülü olduğu zamanlarda, kimilerine göre hiç var olmayan, birilerine göre ise her yerde olan bir kitaptan bahsediliyor. Adı; Azraa-Eel Menkıbeleri… Bilenler bu kitabın bir hakikatler kitabı olduğunu iddia ediyorlar. Bilip de bilmeyenler ise ne iddia edeceklerini bilmiyorlar. Bunun bir büyü kitabı olduğunu da söyleyenler de var, melekler tarafından kaleme alındığı da rivayet ediliyor. Âdemoğlunu korkutmak için yazıldığını diyenler de var. Kitabın adı çağlar boyunca farklı adlarla anılıyor. Ölüler Kitabı diyen de oluyor, Kâhinlerin Kitabı diye adlandıran da çıkıyor. Kitabı hayal edilmiş olanın ilmi anlamında Ulum-u Muhayyelat olarak çağıran da var. Kitap ekseriyetle devr-i batıl ürünü diye biliniyor.

Osmanlının Korkunç Sırlarının Aynasını Kaleme Almış Bir Yaratılmış: Âmr Bin Azraa-Eel

Kitabı yazarının melekler olduğunu iddia edenler, bir ateş cini olduğunu söyleyenler olsa da, yaygın görüş Âmr Bin Azraa-eel adlı türü tam olarak kestirilemeyen bir yaratılmışın bu kitabı kendi kanıyla yazdığına ilişkin. En yaygın rivayette Şehr-i Kayrevan’dan Buhara’ya kadar gezinti olan, onlarca dili konuşup yazan Âmr Bin Azraa-eel, zamansız ve mekânsız bir varoluş olarak Kristof Kolon (Kolomb) gemisinde tayfa olarak bulunuyor, Piri Reis’le buluyor. Buhara’da ifritler peşinden koşuyor, Hayber’de Kuşçubaşı Eşref’le cihad ediyor, Memleketeyn’de Drakuloğlu Vlad’ın vahşetine tanıklık ediyor. Azebler Mahallesi’nde Meçhul Alhazred’in cenazesindeki ibreti nefesine çekiyor, Midyat’ta Mezamorta Civelek’in nefesinde ölümü görüyor.

10 Cüzlük Bir Kitabın İlki, 24 Ayrı Hikâye, Tek Bir Son: Yerel, Çok Özgün Bir Fantastik Roman

İyi ve kötünün bitmez tükenmez mücadelesini anlatan kitap, Batı fantastik romanlarının ötesinde yerel unsurlarla çok zengin bir hayal dünyası sunuyor. Doğunun hikmetler âleminde varoluşçu bir hassasiyetle evrendeki oluşun sırrı ve anlamını takip ediyor. Kitapta yaratıcı ile irtibatın kesildiği Batı fantastik romanının ötesinde bir vicdanı ve hakikati arayışı sezmek kolayca mümkün. Bu tutum, geleneğin mirasını takip eden yeni bir edebiyat anlayışının habercisi gibi düşünülebilir.

Tarihle efsanelerin, kurguyla gerçeğin birleşimindeki kitapta, oturma odanıza Ork’lar, Elfler değil, Hüddam cinleri, Deccal, gulyabaniler giriyor. Bu da ana akım fantastik romanlarından başka bir tat doğruyor. Korku ve aşinalığın birleşimindeki bir etki bu.

Gafil ifritler İsrafil’in sur’unu çalmaya niyetlenirse nice olur kıyamet? Mukarrebün meleklerinin hafızalarını silmeye çalışmak nasıl bir gaflettir, ne olur? İstanboli’denin tünellerinde iblis avlarını yaşıyor, Evliya Çelebi’nin tanıklığıyla Osmanlı’nın Çerkez vampirleri oburları görüyorsunuz, zındık kuyruklu yıldız Halley ve Osmanlı’nın delilerine şaşırıyorsunuz. İki kere ölüp cenaze namazı iki defa kılınan Osmanlı Padişahı Sofu Bâyezîd’in ibretlik hikâyesini okuyor, şeytanla işbirliği yapan maktul şehzadelerin Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye’den öç alma hadisesini öğreniyorsunuz. Şeytani güçlere karşı savaş veren Alhazred gibi Allah dostlarını tanıyor, Keferenin Haccacı Vladoğlu Drakul”un Ulaha’da kurtadamlarca katledilişine şahit oluyorsunuz. Aynalar dünyasına hapsolan halk ve el-Hâkim bin Hasan-el-Esret’in hikâyesi gözlerinizi yaşartırken, Dehşet Muttalip’in İbn-i Hortlak’la düellosu sizi heyecandan heyecana sürüklüyor. Osmanlı hafiyelerinden Teşkilat-ı Kıyam’ın Eşrâr musibetiyle imtihanı ders olurken, tarihin en büyük casusu ve gerillası Kuşçubaşı Eşref’e zahir olan melek içinize su serpiyor. Tırnava’da türeyen namlı cadılara gidip, Cadıcı Nikola’yı tanımak ise ayrı bir fantezi doğrusu.

KİTABIN EŞSİZ ÖZELLİKLERİ

1. İslami fantastik edebiyat formunda bir kitap. İslami fantazya nasıl oluyor? İslam ve Türk medeniyetlerinin köklü tarihi ve mitolojilerinden yola çıkarak oluşturulmuş heyecanlı olaylar ve mekanlar.
2. Yerel fantastik unsurları bu kadar etkili kullanan, fantezi edebiyatını Batı formunun dışında kullanan özgün bir edebiyat türü.
3. Osmanlı-İslam bakışında farklı dünyaların olabileceğini kabul etmek, bu dünyanın da farklı olabileceğini kabul etmektir. Bu kitapta böylesi bir distopya var.
4. Osmanlı fantazyası, Osmanlı korku romanı. Korku, ahlak öğretisi ve fantazya iç içe.
5. Yüzlerce Yıllık İslami Gelenek Ve Tasavvuf Kültürünü barındıran
6. Batı edebiyatının, fantazyasının türleri, Vampirler, Kurtadamlar, İblisler, yerel bir anlatıyla birleştirilmiş. Örnek olarak Cadıcı Nikola ile İmam Ahlat Efendiyi Erdel’de vampir avında görüyoruz. Zülkarneyn seddi, ye'cüc me'cüc ve ebabil kuşları, Allah dostları bu romanda.
7. Oturma odanızda Ork’lar değil de Hüddam Cinlerini görseniz neler hissedersiniz?
8. Yarı tarihsel tam fantastik bir roman: Tarihi gerçeklerle %100 kurgu birleştirilmiş durumda.
9. Osmanlıcanın en sade hallerinden biri. Lakin atmosferik dil özelliklerini muhafaza ediyor.
10. Doğu kaynakları, Osmanlı fantastik “yaratıklar” antolojisi olma özelliği taşıyor.
11. Sinematografik bir anlatım. Bir novella/roman olmasının yanında senaryo mantığıyla da yazılmış bir kitap
12. 24 ayrı hikâye, tek bir son, özel bir kurgu. Simgesel özel bir anlatı ve asimetrik bir kurgu.
13. Masal estetiği kıvamında bir anlatım ve hikâye içinde hikaye anlatımı.
14. Kömür kalemi (Füzen) ile çizilmiş özel görseller ve görsellerde kullanılan el yazısı formatı
Azraa-Eel Menkıbeleri
“Osmanlı Mahzeninden Hayal Et Kıssaları”

İÇİNDEKİLER

Başlangıç:

Âlem-i Şahadet
Kitaptaki Çizimlerin Şahadeti
Kelâm-ı Mahrem: Sakın Ola O Kısmetsizlerden Olmayın!
Azraa-eel Menkıbelerinin Korkunca Varan Sırr-ı Mahremi
Azraa-Eel Menkıbelerinin Kayıp Sayfalarına Dair
Azraa-Eel Menkıbeleri Cüzlerinin Nüshaları
Neşriyatçının Kaleminden: Âmr Bin Azraa-eel’in Yolunun Pîrî Reis ile Kesişmesi ve Azraa-eel Menkıbelerinin Kilit-ül-Bahr’de Ortaya Çıkışı

MEVZULAR

Mevzuu 1: Evliya Çelebi’nin Dilinden Osmanlı’nın Çerkes Vampirleri Oburlar!
Mevzuu 2: Zındık Kuyruklu Yıldız Halley ve Osmanlı’nın Delileri: Kaderde Ne Varsa O Gelir Başa!
Mevzuu 3: Meçhul Abdelhazred’in Cenazesindeki İbret
Mevzuu 4: İki Kere Ölüp Cenaze Namazı İki Defa Kılınan Osmanlı Padişahı Sofu Bâyezîd
Mevzuu 5: Hızır’ın Zaman Çukuruna Hapsedilmesi Hadisesi
Mevzuu 6: Bildiğin Semûm Ateşi: Dehşet Muttalip’in İbn-i Hortlak’la Düellosu
Mevzuu 7: 1002. Gecede Ölüm xx
Mevzuu 8: Fecâi’i İbrahim’iye: Boncuklu Deli İbrahim’in Katline Neden Olan Hurufi Kesikbaş Evliya
Mevzuu 9: “Keferenin Haccacı Drakul”un Ulaha’da Kurtadamlarla İmtihanı
Mevzuu 10: Cesed Çiçeği ve Payitahtın Kıyamet-i Suğrası
Mevzuu 11: Vaka-i İblis: Maktul Şehzadelerin Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye’den Öç Alma Hadisesi
Mevzuu 12: Osmanlı’yı Sona Erdirmek İsteyen Bir Çılgın Padişah: Sultân IV. Murâd Hân-ı Râbi
Mevzuu 13: A’ceb-ül Acâib! İsrafil’in Sur’unu Çalmaya Niyet Eden Gafil İfritler
Mevzuu 14: Mukarrebün Meleklerinin Hafızalarının Silinmesi Operasyonu: Kitabut Tecelliyat ve Ecelin İhsanı, İkramı
Mevzuu 15: Trablus-ı Şam’ın Sahte Mehdisi Dede Sultan ya da Ölü İsa Rûhullah
Mevzuu 16: Aynalar Dünyasına Hapsolan Halk ve El-Hakim bin Hasan-el-Esret
Mevzuu 17: Bir 16. Yüzyıl Şarlatanı! III. Murad’ın Rüşvet Eli Şeyh Şücâ
Mevzuu 18: Maymunkeş Hilmi Efendinin “Maymun Olması”
Mevzuu 19: Tarihin En Büyük Casusu ve Gerillası Kuşçubaşı Eşref’e Zahir Olan Melek xx
Mevzuu 20: Ulaha’da Kurtadamlarla Kayıp Mesih
Mevzuu 21: Elma
Mevzuu 22: Lâleli Cafer Baba’nın Labirentinin Bahsindedir
Mevzuu 23: Leilah El-Mualla ve Cehennem Kulesi
Mevzuu 24: Osmanlı Hafiyelerinden Teşkilat-ı Kıyam’ın Eşrâr Musibetiyle İmtihanı
Mevzuu 25: Azrail Hepimizin Göreceği İlk Melektir!
Mevzuu 26: Sona Doğru: Doğudan Gelen Kara Adamlar
Sonuç Tefrikası: Her Şeyin Sonu ya Da Yeni Bir Başlangıç: Azrail’in Ölümü ve Âmr Bin Azraa-Eel’in Gözünden Tarihin Penceresi
Bu Cüzün Son Sözü: Kelam-ı Ahsar

Uğur Batı Kimdir?

Aynı zamanda Doçent ünvanlıyla bir akademisyen de olan Uğur Batı, kariyerinin büyük bir bölümünde reklam yazarlığı ve marka yöneticiliği yaptı. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladı. Marmara Üniversitesi SBE'nden Reklamcılık ve Tanıtım yüksek lisansı ile Yeditepe Üniversitesi SBE'nden Pazarlama Yönetimi ve Genel İşletme bölümlerinde farklı yüksek lisans derecelerine sahip olan Batı, doktorasını da Marmara Üniversitesi SBE'nde İletişim Bilimleri anabilim dalında tamamladı. Profesyonel kariyerinde, farklı reklam ajanslarında reklam yazarlığı ve stratejist olarak görev yaptıktan sonra, Rumeli Telekom bünyesinde Telsim'de marka yönetimi bölümlerindeki görevlerinin ardından, Microsoft, İş-Tim Aria ve Oracle projelerinde tercüme ve lokalizasyonlar yaptı. D
Gode İstanbul’da 2,5 yıl süresince yaratıcı yönetmen olarak görev yapan Uğur Batı, Yeditepe Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı. 2012 yılında İMKB’den Borsa İstanbul’a dönüş sürecinde Borsa İstanbul’da Başkan Danışmanı ve Kurumsal İletişim Müdürü olarak görev yağan Uğur Batı aynı görevi sürdürmektedir. Profesyonel kariyerinde pek çok ulusal ve uluslararası marka için reklamlar yazıp, stratejiler geliştiren, marka danışmanlıkları da yapan Uğur Batı, farklı üniversitelerde dersler vermiş, mesleki eğitimler gerçekleştirmiştir. Reklam Yaratıcıları Derneği Bakan Yardımcısı olarak görev yapan yazar, The Brand Age, Adam Sanat, Dergi, Özne, Sivil Toplum, Edam, Pi, Gennaration, Pazarlama Dünyası ve Martı gibi yayınlarda makale, eleştiri ve denemeler yazmaktadır. Yazarın daha önce Reklamın Dili, Dijital Oyunlar: Kendi Dünyanda Yaşa, Bizimkinde Oyna, Enneagram İle Kişilik Analizi, Kendine İyi Bak, Markethink ya da Farkethink: Deneyimsel Pazarlama ve Duyusal Pazarlama, Ben Bilmem Beynim Bilir, Tüketici Davranışları: Tüketim Kültürü, Psikolojisi ve Sosyolojisi Üzerine Şeytanın Notları adlı 8 kitabı daha bulunmaktadır. Azraa-Eel Menkıbeleri, yazarın ilk kurgu kitabıdır.

Yayın tarihi: 21.03.2016
2268
YORUMLAR
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.