Mahmure

Kadınların önlenemez yükselişi

Kadınların önlenemez yükselişi

İnsan kaynaklarından halkla ilişkilere, bilgisayara ve hatta inşaata kadar tüm sektörlerde kadınları yönetim kademelerinde görüyoruz.

Kaynak: Elele

80'lerden itibaren çalışma hayatıyla tanışan ve tohumlarını atan kadınlar bu günlerde ağaçlarının meyvelerini yiyorlar. Kadının çalışmasının ayıp sayıldığı, çalışırsa ev hayatım ihmal edeceği düşüncesi kabul gören günlerden bugünlere gelmek pek tabii kolay olmadı. Yıllardır bunun mücadelesini veren, deyim yerindeyse fırtınaya karşı yürüyen kadınlar bu noktaya gelinmesinde büyük öneme sahipler. Artık çalışan, üreten ve yöneten kadınlar iş başında. Duygusal zekanın da bu yükselişte payı büyük. Ne de olsa kadınların duygusal zekalarını çok daha iyi kullandıkları ve iş hayatına başarılı bir şekilde uyarladıkları bir gerçek.

Sivil toplum örgütlerinde de kilit noktalarda da hep kadınları görüyoruz. Duygusal yapılan ve toplumsal yaşama olan duyarlılıkları sayesinde en yararlı projeler dikkat ederseniz hep kadınların başını çektiği ekiplerden çıkıyor. İstatistiklere baktığımızda ise son 10 yılda şirketlerin yönetim kurullarında, genel müdür düzeyinde hep kadınlar mevcut. Bu durum Avrupa Birliği'ne girmenin eşiğinde olan ülkemiz için büyük öneme sahip. Ayrıca bu durum uluslararası arenada kurumların imajlarını da olumlu yönde etkiliyor. Kadınların yönettiği şirketlerin ortak noktaları ise verimliliklerinin ve karlılık oranlarının yükselişi. Bunda kadınların ince eleyip sık dokumalarının, detaylara önem vermelerinin ve mükemmeliyetçi olmalarının payı kuşkusuz çok fazla. Aynı zamanda aile kuran, ev hayatına adapte olan ve çocuklarını da ihmal etmeyen kadın her anlamda sorumluluğun bilincinde. Bu yoğunluğun arasında ise planlı ve organizasyonu iyi bir şekilde yapması şart. Son aylarda gerek Medeni Kanun'da, gerekse Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişikliklerle toplumda kadının yerinin daha da sağlamlaştırılması planlanıyor. Yıllarca yasaların boşluklarından zarar gören kadınlar yeni düzenlemelerle artık daha da bilinçli olacaklar.

Politikada da başarılar bekliyoruz!

Belki de şu anda karşı karşıya olduğumuz tek sorun kadınların politikaya karşı olan ilgisizlikleri. Bildiğiniz gibi meclisimizdeki kadın oranı, Uganda gibi az gelişmişliğin diz boyu olduğu ülkelerle yarışıyor. Bunu arttırmak için ve politikadaki ataerkil yapıyı kırmak için ise çok ama çok çalışmamız gerekiyor. Özellikle Anadolu'daki kadınlarımızın hem mecliste hem de yerel yönetimlerde daha fazla yer alması için teşvik edici önlemler alınmalı ve eğitim programları düzenlenmeli. Bildiğiniz gibi Anadolu'da bütün kız çocuklarının okula gönderilmesi isteniyor. Tabandan itibaren çalışmaya başlayan kadınlar, güç de olsa politikada da istedikleri sonucu alıyorlar. Fakat genellikle kadınlar tepeden inme görevler bekliyorlar ve pek mücadeleci olamıyorlar. Mecliste kadınların ağırlıklı olarak çalıştığını düşünmek de hayal olmamalı. Bu konularda kariyer sahibi kadınlarımızın da görüşlerini aldık. 2004 yılının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü umarız tüm bu çalışmalar için başlangıç noktası olur. Ve bundan sonra meclisimizde de daha çok kadın görürüz.

"Kadın çalışma hayatına bir renk, seviye ve disiplin getiriyor"

FİLİZ BEHRENDT/ NEXUM BOĞAZİÇİ GENEL MÜDÜRÜ


Kadınların iş dünyasında ön plana çıkmaya başlamaları oldukça önemli ve sevindirici bir gelişme, ama şaşırtıcı değil. Türkiye'deki ekonomik koşullar artık kadınının eve kapanmasına ve sadece çocuk bakmasına el vermiyor. Başlangıçta sadece eve katkıda bulunmak isteyen kadın gün geçtikçe kendi yeteneklerini keşfediyor ve kariyer yapma hırsını ediniyor. Yeni nesil için zaten ev hanımı olmak gibi bir seçenek yok. Eğitim sistemi kadını da erkeği de aynı motivasyonla yetiştiriyor. Kadınların duyarlı ve titiz olmaları bence is hayatında yükselmelerinde çok önemli bir faktör. Kadın birlikte çalıştığı insanların, müşterileri olsun, iş arkadaşları olsun ihtiyaçlarını çabuk fark edebiliyor ve ona göre davranabiliyor. İletişime daha açık oluyor ve İnsan İlişkilerini çok boyutlu değerlendirebiliyor. Bu nedenle özellikle İnsan kaynakları ve satış pozisyonlarında kadınların çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Yalnız Türkiye'de politika yapanlarla, çalışan eğitimli kesim arasında büyük bir uçurum var. Aslında sorun kadınların politikaya atılmamalarında değil, genel olarak bu kesimin politikaya sıcak bakmamasından kaynaklanıyor. Yoksa kadın toplumsal sorunlara karşı çok duyarlı ve bu nedenle de birçok sivil toplum kuruluşunda aktif olarak görev alıyor. Yine de bu konuda fazla kötümser olmamaya çalışıyorum.

"Kadınlar iş hayatında artık bir renk değil"
DENİZ CEYLAN / ETS TURİZM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ DEPARTMAN KOORDİNATÖRÜ


Kadınların toplumdaki yeri gün geçtikçe değiştiğinden; sadece iş hayatına girerek çalışmakla kalmıyor, üst yönetimlerde de söz sahibi oluyorlar. Düşünürsek; önceleri, kadınların, iş hayatında evin geçimine katkıda bulunmak olan amacı ile çalışırken şimdilerde sektör ayrımı olmaksızın -ki erkek egemen olarak görülen sektörlerde de otomotiv, elektronik. İnşaat, kargo, vs.- üst düzeyde yönetici konumundalar. Zamanla toplumda, kadına bakış açısı değişti, işverenler, önceleri kadınları iş hayatında bir renk olarak görürken, şimdilerde kadınların iş hayatına uyumu, işlerine karşı duydukları sorumluluktan, iş ortamındaki verimliliklerini ve duygusal zekalarını daha iyi kullandıklarını fark ettiler. Diğer önemli bir nokta ise kadınların ayrıntılara verdikleri önemin fark edilmiş olması ve duygusal zekalarını daha iyi mesleklerine yansıtmaları. Kadınların dünyası, sadece iş hayatı ile sınırlı olmadığından, kadın işinin dışında evini, sosyal yaşamını koordine etmek durumunda olduğundan zaman planlamasını daha iyi yapabiliyor. Ben kendi adıma turizm gibi bir sektöde kadın olmamın avantajlarını yaşıyorum.

"Kadın doğası gereği üretkendir"
CANAN BENGİSERP/ IMAGE HALKLA İLİŞKİLER İCRA BAŞKANI


Erkek ya da kadın sektörü ayrımına karşı olduğumdan benim için önemli olan, bir yöneticide toplanması gereken vasıflardır. Bunlar da; vizyon, merak, disiplin ve sağduyudur. Bu vasıfları kendinde toplamış her kişi, eğer mesleki donanımı da yeterli ise benim gözüm de iyi bir yönetcidir. Bir de tabii Türkiye'de iyi yöneticilikten, uluslararasında geçerli bir yönetici olma etabı var ki aslında en zoru o. Malum "dünya insanı" olmak farklı bir boyut gerektiriyor. Hizmet sektöründen, sanayiye varana kadar birçok dalda başarılarını ispat etmiş kadın yöneticilerin varlığı Türkiye gibi ataerkil bir toplum yapısına sahip olan bir ülke için istisnai bir değer taşıyor. Kadın içsel yapısı nedeni ile sağduyusu gelişmiş, meraklı ve birleştirici bir varlık. Neredeyse bu güdü ile doğuyor. Daha sonra aile hayatında ve yakın tecrübesinde yaşadığı deneyimler ve aldığı eğitim buna disiplini de ekliyor. Kadın doğası gereği üretkendir. Çocuklarını büyütürken pozitif düşünce üreten, birleştirici ve sağduyulu olmak zorundadır. Bütün mesele, bu içsel vasıflarını iş üretimi ya da yönetiminde devşirmektir.

"Günumüzün deyimiyle, kadınlar artık kariyer yapıyorlar"
KARİN DALVA / MASTERCARD ÜYE İLİŞKİLERİ VE PAZARLAMA DİREKTÖRÜ


Kadınlar artık erkekler gibi kariyerleri için hedef belirliyorlar ve azimle çalışıyorlar. Gösterdikleri özen sonucu hedeflerine ulaşıp önemli pozisyonlara geliyorlar. Hem maddi ama özellikle de manevi tatmin alıyorlar. Bu, oldukça motive edici ve kadınları daha verimli ve üretken olmaya, ileriye yatırım yapmaya yönlendiren bir durum. Özellikle bankacılık sektöründe Türkiye, diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında önemli pozisyonlara yükselmiş genç iş kadınlarının çokluğuyla oldukça modern bir tablo çiziyor. Avrupa'da bankacılık sektöründe daha çok orta yaş ve üstü erkek egemen bir iş yaşamı olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeninin Türkiye'nin nüfusunun genç olmasının yanı sıra kadınların hedeflerim daha yukarılara taşımaları olduğunu düşünüyorum. Örneğin, son dört senedir, MasterCard International'ın Avrupa'da düzenlediği seminerlere Türkiye, yaratıcı ürünler geliştirip pazarı hızla büyüten bir ülke olduğundan örnek uygulamaların anlatılması için Türk bankacılar konuşmacı olarak davet ediliyor. Son senelerde bu seminerlere konuşmacı olan katılan bankacılar hep kadın yöneticilerdi. MasterCard Türkiye ofisinin genel müdürü, MasterCard Avrupa bölgesinin ülkelerden sorumlu üst düzey yöneticileri arasındaki tek kadın. Kadınlar detaylara daha çok dikkat ediyorlar. Hem iş yaptıkları kişilere hem de elemanlarıyla ilişkilerinde empati gösterip iki tarafın da kazanabileceği daha ılımlı politikalar izliyorlar. Kadınların mecliste yer almalarının daha saygılı ve ılımlı çözümleri getireceğini düşünüyorum.

"Eğitim arttıkça kadının yükselişi önlenemez"
GÖNÜL PAKSOY/ MODACI


Kadınlar ile erkeklerin eşitliği artık tartışılamaz. Erkekler sadece fiziksel güç olarak bizden üstünler. İş hayatında ise hepimiz beden gücünü kullanmıyoruz. Akıl, zeka, bilgi, kültür sahibi oldukça yükselmemiz ve başarısız olmamız mümkün değil bence. En önemli şey eğitim. Bildiğiniz gibi Doğu Anadolu bölgesinde hala kızlarını okutmayanlar var. Bu nedenle eğitimi teşvik edici önlemler alınmalı. Eğitim eksikliği giderildikçe kadınlar İş hayatında daha da yükselecektir.

"Kadınlar birbirine destek olmalı"
A. BEGÜM ÖZSÜVARİ / MEZUN GROUP GENEL MÜDÜRÜ
Artık her sektörde yönetim kademelerinde kadını görmek çok sevindirici ve gurur verici. Aynı zamanda kadınların iş dünyasında daha da ön plana çıkması ve önemli işlere imza atması ve kendilerini kanıtlaması için ciddi bir motivasyon. Son yıllarda kadınların kendilerine ve hemcinslerine artan güveni bu yükselişte çok önemli bir faktör diye düşünüyorum. Kadınlar artık maddi ve manevi özgürlüğün önemini daha çok hissetmeye, başarının getirdiği tatmin ve keyfi daha çok önemsemeye başladılar. Eskiden kritik konumlar ya da yapılanmalarda ilk olarak erkekler tercih ediliyordu. Kadınların özel/aile hayatları ile iş hayatlarını birlikte ve sağlıklı bir şekilde yürütebilmeleri, üretirken ya da problem çözerken pratik olmaları, gerektiği zaman sezgilerini de kullanarak doğru ve hızlı kararlar almaları başarı grafiğini arttırdı. Bence politika dahil her konuda kadınların kendilerine ve hemcinslerine olan güvenleri, iş hayatında istikrarlı olmaları çok önemli.

"Eğitim çok önemli"
RAZAN AYKAÇ / LEE JEANS TÜRKİYE PAZARLAMA MÜDÜRÜ


İş hayatında kadın yöneticilerin önemli pozisyonlarda olması beni hiç şaşırtmıyor. Artık hiçbir aile, çocuğunu erkek ya da kız olmasına göre farklı eğitmiyor, mevcut tüm imkanlarını, çocuklarının daha donanımlı olması için, erkek/kız ayırımı gözetmeksizin, seferber ediyor. Sanırım kadının en önemli avantajı "önsezisi" ki bu duygu da aslında "annelik" olgusu ile iç içe.


"Kadın hala hak ettiği yerde değil"
NURTEN ÖZKORAY/BOĞAZİÇİ İLETİŞİM GRUBU GENEL YÖNETMENİ


İş dünyasının kadın yöneticileri değerlendirmesi kendi rasyonelliği içerisinde son derece doğal. Eğitim sürecinde erkeklerden daha başarılı olan, kentleşmenin getirdiği değişimle kariyeri öncelikli hale getirebilen, hırslı, sorumlu, yükselmeye istekli, çalışkan, sosyal, duyarlı bir potansiyeli iş dünyasının göz ardı etmesi zaten söz konusu olamazdı. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de toplam iş sahiplerinin sadece dörtte biri kadın. Birleşmiş Milletler kadınlara karşı ayrımcılığı ortadan kaldıran belgeyi dünya erkeklerine ancak milattan sonra 2000 yılında onaylatabildi. Tabii dine dayalı rejimler ve bazı demokrasi dışı yönetimler hariç. Kadın hala hak ettiği yerde değil bence. Kadınların sosyal yetenekleri, sezgileri, duyarlılıkları ve daha olgun olmaları iş dünyasında başarı getiriyor. Erkeklerin ise analitik düşünme yetenekleri, katı profesyonelliğe yatkın karakterleri, duygusal olmamaları genel nitelikler olarak onlara avantaj sağlıyor. Politika, iş dünyasına göre kadınlar için çok daha çetin bir gladyatörler arenası halinde. İş dünyasında yine de verimliliğe, karlılığa dönük bir adil paylaşma mevcut iken, siyasette Makyavelizmin en dejenere şekli uygulanıyor. Kadınlar bu alanda son derece donanımsız kalıyorlar. Toplumda bir yer edinmiş kadınlar ise tabandan çalışma yapmıyorlar. Dolayısıyla bugünkü utandırıcı durum çıkıyor.
Yayın tarihi: 22.03.2004
1025
dahafazlası
YORUMLAR
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.