Uzmanlar

Varsa motivasyon, yoksa motivasyon

Varsa motivasyon, yoksa motivasyon

TDK sözlüğü, Latince kökenli olan motivasyon kelimesini “isteklendirme, güdüleme” diye Türkçeye çevirmiştir. Bu kelimenin aslı “movere” dir. Motivasyonun en genel tanımıysa; Kişiyi çalışmaya sevk etmektir.

gültekin doğan

Bu yüksek gücün kaynağı, hareketlerin arkasında bulunan, psikoloji dilinde adına güdü denilen bir enerjidir. Diğer bir deyişle, coşku ve berrak algının bir kombinasyonudur (birleşimi). Organizmanın içindeki bu güç,

- Davranışı tetikler,

- Yönlendirir,

- Ve sürdürür.

Üç adımın tam manasıyla oluşmasında insanı oyalan; Kendine, yaptığı işe ve ilahi güce duyduğu zayıf inanç sonunda oluşan, gereksiz, sızlanan iç seslerden, uğraşlardan arınmış bir zihin gerekir. O noktada ruh ve idrak (anlama yeteneği) birleşir. Salim bir kafada el ele veren bu ikili, bu olumlu içsel enerji, iç algıyla (ruhsal durum), dış algının (dünyayı algılamada esneklik) dengelenmesini mümkün kılar. Dahası cesareti, azmi ve kararlılığı gayreti daim kılar.

…” Küçük kızın babası İspanya'nın en ağır siyasi cezalarının verildiği bir hapishanede mahkûmdu. Fırsat bulduğu her hafta sonu babasını ziyaret için annesiyle birlikte hapishaneye giderdi. Yine bir ziyarete giderken babası için çizdiği resmi yanında götürdü. Ancak hapishane kurallarına göre özgürlüğü çağrıştıran her türlü şeyin mahkûmlara verilmesi yasaktı. Bu nedenle kâğıda çizdiği kuş resmini kabul etmemişler ve oracıkta yırtmışlardı... Bu duruma küçük kız çok üzülmüştü. Babasına olup biteni anlatınca, o da "üzülme kızım, yine çizersin. Bu sefer çizdiklerine dikkat edersin olur mu?" dedi. Küçük kız bir sonraki ziyaret gününde babasına yeni bir resim çizip götürdü. Bu sefer kuş yerine bir ağaç ve üzerine siyah minik benekler çizmişti. Babası keyifle resme baktı ve sordu: "Hmmm! Ne güzel bir ağaç bu! Üzerindeki benekler ne? Kiraz mı?"

Küçük kız babasına kulağına eğilerek, "hşşşşt! O benekler ağacın içinde saklanan kuşların gözleri” dedi... “

İçsel ateşi yeniden, yeniden yakmak, yaşama isteğini artırmak, ümidini korumak, düşlerini gerçekleştirmek… Tüm insanlığın gıdası ama onun sürekliliği öğrencilerin, yüksek emelleri olan bireylerin, lider ruhlu insanların, koçluk mesleğine gönül vermiş kişilerin motivasyon olmazsa olmazlarından beklide en önemli enstrümanlarıdır. Ne zamanki bu içsel güç azalmaya başladı, bu fark edildi, o noktada onu yeniden yükseltmek kişinin elindedir. Kişinin sezgisine kulak vermesi yeterli olur. Ancak çok kafa karışıklığında yedinci hissinin önerilerini duyamayabilir. İşte o noktada aşağıda sayılan bazı kolay püf noktalarından biri ya da bir kaçı son derece etkili yöntemlerdir.

HİKÂYE YAZMA

Bir iki paragraf olacak şekilde arzu edilen geleceğin hikâyesini yazma.

GELECEĞİ HAYAL ETME (DÜŞ KURMA)

Arzu edilen gelecek bilinçaltına kodlanmalıdır. Tıpkı bilgisayar programı yazar gibi ancak buradaki sır! Gelecek göz önünde resmedilirken başrol oyuncusu kendinin bir kopyası olur. Gerçeği yönetmen koltuğunda oturur.

GEÇMİŞİ GÖZÖNÜNE GETİRME

Hedef neydi? Hedef için neler yapıldı? Arzulanılan hedefe ulaşılmamışsa; Bu nasıl oldu? Bu hangi açıdan bana başka fırsatları/fırsatı yarattı? Buradaki amaç; Kişi nerden nereye geldiğini görürken kendine yöneltecek bu tarz soruların yardımıyla, motivasyonunu düşürecek olumsuz yargılardan kendini korur. As olan geribildirim stratejisinde farklı ve yararlı sonuçlara götüren açık uçlu sorular sormak, kişiyi çözüm odaklı bir yola sokar. Bu süreçte edindiğim deneyim veya bilgiyi ne için kullanabilirim? Hayatım için uzun vadede bana katkısı nedir? Bu bilgi başkalarına daha etkin bir biçimde hizmet etmemde bana nasıl bir katkı sağlar? Sorularıyla geçmişten ders alınır, ön rahat görür. Bu çalışma tıpkı arabalardaki dikiz aynası gibi işe yarar.

BÜYÜK DÜŞÜNME / RİSK ALMA

Gelecek için büyük düşünme, kısa süreli başarısızlıklara katlanmayı kolaylaştıracaktır. Yaşamın getirdiği engellere takılmamayı öğretir. Çok sevdiğini tren garından almaya giden insanı, bardaktan boşanırcasına yağan yağmur rahatsız eder mi?

HEDEFE DAİR DURMADAN BİLGİLENME

Hedef ya da hayal ile ilgili bilgiyi olabildiğince genişçe öğrenme, okuma, konuşma, dinleme ve deneyim yaşamaya kendine izi vermek. Arzulananı daha önce başaran kişilerin öykülerini okumak yada dinlemek.

YAŞAM KURALLARINI OLUŞTURMA

Temiz, düzenli ve iyi organize edilmiş bir ev, ofis ve hayat, motive edilmiş akıl için olmazsa olmaz niteliği taşır. Böylece iç disiplin harekete geçer, hedefe ulaşma isteği, cesaret, coşku bütünleşir. Unutulmamalı fiziksel dağınıklık, zihinsel dağınıklığı körüklediği gibi tembelliği artırır.

CANLI, CANSIZ VARLIKLARIN ÇEVRENİZDE OLMASINA ÖZEN GÖSTERME,

Evde, ofiste… Görmeyi arzulanılan her yerde hedef ve hayalleri hatırlatacak sembollere, işaretlere, notlara nesnelere yer vermek. Ayaklı motivasyon kaynağı olabilecek insanları, kendine omuzdaş etmek.

HOBİNİZE & GÖNÜLLÜ ÇALIŞMAYA ZAMAN AYIRMA,

Gönüllü olarak başka insanlara yardım etmekle vicdan keyiflenir. Kendini ve başkalarını gülümsetebilmek, mutlu etmek, ruhsal motivasyon olumlu etkiler. Müzik, resim, spor ya da doğada fotoğraf çekmek…

KENDİ İTİCİ GÜCÜNÜZLE BAŞKALARINI MOTİVE ETME,

En iyi öğrenme yöntemi, uygulama sırasında gerçekleşir. Yakınların, arkadaşların, hayallerine ulaşmasında olara olumlu sözler sarf etmek, kişide olumlu enerjiyi körükler. Kendini nasıl gaza getirdiğini gözlemlemek mümkündür.

ÇOCUKLAR İLE ZAMAN GEÇİRME,

Çocuklar ile zaman geçirmek farklı bakış açıları (perspektif) kazandırır. Yaşamın akışı içinde karşılaşılan sıkıntı ya da endişeler, çocukların çevreye yaydıkları olumlu enerjileri sayesinde eriyip gider. Çocuklar her şeye basit yollu bakarlar, bunu gözlemlemekle, fark etmekle, öğrenmekle, darda kalınan konuların üstesinde gelmede esin kaynağı olabilirler…

Motivasyonun sürekliliği nasıl sağlanır?

1. Zamanı ve enerjiyi harcamaya değecek, yürekten inanılan bir hedef oluşturmak.

2. Amacı yazma, zira zaman, zaman yoldan çıkılabilir.

3. “Bu gün Kendim için ne yaptım? Amacım için neler yaptım? Hangi eylem adımlarımı uyguladım? Nelere şükrettim?”

4. Kişiyi amacına ulaştıran ilkesini belirlemeli, zira onu kolayca yolda tutar. Benim ilkem “dolmak ve boşalmaktır”.

5. Çevreyi gözlemleme hedef için yeni fikirleri oluşturur. Böylece başarma isteğini artırır.

6. Gerçekleşen her hedef sonucunda kişi kendini ödüllendirmeli, kendini sevmeli, “sen daha neleri başarabilir, üstesinden gelebilirsin” deyişini gerçekten kendine inanarak söylemek çok etkileyicidir.

7. Yaşamda her canlı gibi bütün güzelliklere layık olduğunu düşünme ve bir inanç cümlesi oluşturmak.

8. Hedeflere ulaşmak için yılmadan küçük girişimlerde bulunmak. Rambo ilk senaryosunun film olabilmesi için 1550 ajansa teklif götürmüş. Küçük adımlar büyük başarıların öncüleridir. Unutulmamalı ki fil bütün yutulmaz. Parçalara ayrılarak pekâlâ yutulur.

Motivasyonu düşüren etkenlerin başında; Amaçsızlık gelir. Kişide hiçbir şeye el atmamayı, olumsuz konuşmayı körüklediği gibi tembelliği artırır. Burada dikkat bu hal uzun sürmesine izin verilmemelidir. Zira yaşamdan hoşnutsuzluk, sürekli sızlanma, atılacak adımları gözde büyütme, erteleme… İtici gücü, olumlu içsel enerjinin dengesini bozar.

Motivasyonun ritmini korumak için çaba sarf edilmesi halinde; Kendini tanımada beden iç dünyamıza açılan en büyük kapıdır. İnsana bahşedilen bu yüksek güç sayesinde gizli kalmış yönleri, becerileri açığa çıkarmada büyük kolaylık sağlar. Güçlü ve zayıf yönleri görmek, korkularla yüzleşmek için önemli bir araçtır. Hayal gücü gelişir, Yaratıcılık artar, Dış etkenlere karşı daha dayanıklı olunur, Cesaretle gidilmeyen yollardan gidilir, Verimlilik artar.

…”Hafta sonu baba, eşini ve çocuklarını alarak yamaçtaki piknik yerine götürür. Anne yemeği hazarlarken, baba çocuklarıyla birlikte kısa bir yürüyüşe çıkar. Yürüyüş uzun olmasa da, çocuklardan küçük olan yorulmuştur. Yalvaran gözlerle babasına bakıp, “ çok yoruldum, beni kucağına al” der. Baba, “bende biraz yoruldum oğlum” der demez çocuk ağlamaya başlar. Baba bunun üzerine tek kelime etmeden etraflardaki ağaçlara bir göz gezdirir. Gözüne çarpan kuru bir dal keser. Dalı çakısıyla biçimlendirip oğluna uzatır. “Al sana güzel bir at”

Çocuk birden bire yorgunluğunu unutur. Ve annesine doğru koşmaya başlayınca baba yanındaki kızına dönerek “hayat budur işte bazen kendini çok yorgun hissedersin. Öyle olduğunda kendine değnekten bir at bul yoluna devam et. Bu at yerine göre bir arkadaş, yerine göre bir şarkı, bir çiçek, bir umut, bir özlem, bir düş yada bir çocuğun tebessümü olur” der. (Muray Banks)

Sevgilerimle,

Yayın tarihi: 04.03.2014
« tüm yazıları
Soru Sor
1883
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.