Uzmanlar

Koç; Adım adım nişini yarattı

Koç; Adım adım nişini yarattı

Coach, kariyer yolculuğunda, ileriye doğru yürüyüşünde, ustalığa yükselme isteğinde kararlıysa, sevdalıysa… Yaradılışında var olan en büyük gücü; sakinlik, soğukkanlılık ve yüksek anlayışına sığınır. Zira koçun niyeti, etkin ve yetkin bir şekilde öğrendiği iç disiplini, nice teknikleri hizmete dönüştürerek çevresine sunmak ister...

koç

Öyleyse bu süreç gayretin çok, sabrın çok olduğu zamandır. Neden mi? Öğrendiği bilgilerin manasını kavrayabilmesi ve içselleştirebilmesi amacıyla, zorunlu olarak minik bebek adımlarıyla adım, adım ilerlemesi önem kazanır.

Dahası kişi istediği kadar hedeflediği noktaya ulaşmak amacıyla acele etse de, evrenin“aceleye yer yok” yasası işler. Bu yasa bütünü gözeterek çalıştığından her şey bir ritim ve düzen içinde akar.

Bu dönemde koç, her an zihninden geçirdiği nice niyetlerine dikkat kesilmelidir. İçsel uyanıklılık çok değerlidir. Neden mi? Şu gerçeği bilmelidir ki, olumlu / olumsuz düşünce şekline göre ( bir konuşma, bir eylem…) niyeti mutlak giriş, gelişme ve sonuç bölümleri şeklinde zihinsel öncüsünün yardımıyla tezahür edecektir. Bunun için oyunu kuralına göre oynama zamanıdır.

Koç, henüz yolun başındaysa dikkat! Öncelikle her olaydan “farklı bir bakış açısıyla” çıkabilme bilinci geliştirmesi her eylem adımında işlerini kolaylaştırır. Böylelikle öz saygı ve ruh genişler. Zihinsel dişliler yaratıcı beyni aktif halde çalışması için davet eder. Mesleğin gelişimine dair mısır patlağı gibi yenilikçi, özgün düşünceleri çoğalırken, farklı bilgiler koçun alet çantasındaki araçlarını çoğaltır. Böylelikle motivasyon (güdüleme) korunmuş, engeller karşısında kolayca yıkılmazlık becerileri artmıştır.

Profesyonelliğin getirisi olan “KREDO, NİŞ, PAZAR” nedir? Bu başlıkların altı dolarken nelere dikkat edilmelidir? Hizmeti halka açarken uygun hedef kitle nasıl belirlenmelidir? ...

Hedefe ulaşmak üzere ilk adım bir kere atılmaya görsün, “yürek sevgiyle genişlemeye başladıkça, geleceğin atlıları müjdeler getirmeye başlar.” Zihin nasıl bir koç olacağına dair oluşturduğu vizyon adına soruları giderek çoğaltır.

“Bir koç olan ben kimim? Benim için neler yapmak anlamlıdır? Neleri yapmaktan keyif alırım? En güçlü becerilerim nelerdir? Basit ilk analiz için Tal Ben Sahara’nın soru kalıpları oldukça işe yarar. Sorulara verilen yanıtların ardında üçünün ortak başlıklarını bulunur. Böylece mesleğine dair değerler keşfedilmiş, rota belirlenmiş, kişiyi yolda tutacak ilke doğmuştur. “Dolmak ve Boşalmak” benim ilkemdir.Halka sunulan koçluk biçimi, ne çeşit olursa olsun koç, kendine has özünü tanımlarken dürüst olmak o denli mühimdir ki; Hizmet insan olunca, “Güven” kelimesi çok daha bir önem kazanır. Kişi yada kişilerle yola çıkılacaksa güven kelimesinin içi: Şeffaflık, tutarlılık, dengeli özgüvenle gelen mütevazilik ve içtenlikle dolmalıdır. Dolsun ki başlatılan dönüşüm hareketi, tıpkı denize atılan taşın başlattığı dalga gibi giderek genişlesin.

Koç, kişiye, takıma, kuruma, kuruluşa… Ona özel çalışmasında, ustalık seviyesine yükselmesinde, maddi ve manevi doyuma ulaşmasında hayati önem taşıyan, bazı araç ve kavramları bilmek, yürümeye yeni başlayan koçların işini kolaylaştırır. Yolculuk daha özgün, daha anlamlı ve daha bilinçli bir şekilde güçlenerek ilerler. Bu araçlardan ilki “kredo’dur”.

KREDO: Kısa, öz ve net cümlelerle mesleğin tanıtımıdır. Kısacası işin tam özüne odaklanmayı sağlar. Koç, sunduğu hizmete önce kendi, derinden (bilinç ve bilinçaltı aynı düzlemdedir) inanmalıdır. Ardı sıra “ bu uygulamalar benim değişimime neden oldu. Önce yakın çevrem etkilendi. Bu çalışmaları profesyonelce paylaşabilirim. Yardım isteyen herkese gönül rahatlığıyla elimi uzatabilirim.”… Benzer söylev ta yüreğinin derinliklerinden akmaya başladığı an hizmetini tam manasıyla aktaracak kredo hazır demektir. Bu içsel bilgiyi kâğıt üzerine dökmek, içinde bulunduğu konumu en doğru şekilde tanımlayabilme aşamasında en etkili tekniklerden biri olan “mantıksal algı boyutu” kullanılır.

“Koç, kendine doğru sorular sorduğunda akıl doğal olarak bir açılım sağlar. Ve bu doğal açılım giderek farkındalığa dönüşür.” (Dr. Marilyn Atkinson)KİMLİK: Bir koç olarak ben kimim? Nasıl bir koçum?

DEĞERLER: Koç gibi davrandığımda hangi değerler benim için önem kazanır, hangi inançlarım bana yol gösterir?

YETENEK: Bu koçluk davranışlarımı nasıl sürdürebilirim? Şu an hangi yeteneklere sahibim? Hangilerine ihtiyacım var?

DAVRANIŞ: Koç gibi davrandığım zaman ve yerde ne yapıyordum? (kamera konumdan kendini gözlemleme)

ÇEVRE: Ne zaman ve nerde koç gibi davrandım?

Verilen cevapların ışığında KREDONUN 4 sorusunu cevaplamak oldukça kolay olmakla birlikte zihin netleşecektir. Böylece “bilgi insanı ürkeklikten korur” (Konfiçyus)

1- Ben kimim?

2- Ben ne yaparım?

3- Müşterilerim kim?

4- Müşterilerin, perspektifinden bakılınca hangi hizmetlerim, onların hoşlarına gidiyor. ( Müşterinin üzerinde bıraktığım iz nedir? Diğer meslektaşlarımdan beni ayıran özellikler nelerdir?)

Örnek kredo:
…”İsmim Han, “Evlilik Koçluğu” yapıyorum. “Mutlu” isimli bir iş yerim var. Birbirlerini seven ama bir türlü anlaşamayan ve ayrılamayan problemli evli çiftlere koçluk yapıyorum. Benim programımın kazandırdığı araç ve stratejilerle, kendine güvenen, umutlu birey olarak sağlam bir evliliğe doğru yollarına devam ediyorlar.”

Hizmeti halka tanıtmada önce uygun hedef kitle nasıl belirlenir? ...
Bir koçun, dünyaya nereden ve nasıl baktığı, algılama şekilleri ve bakış açıları profesyonelce mesleğini, branşını tanıtmada önem kazanır. Onun ufkundaki gelecek görüntüsü, değerleri ve gerçek amacı yolculuğunda ne kadar uzun soluklu olacağını belirler. Vizyon, misyon ve değerlerin doğuşunaysa içsel endişelerden veya korkulardan uzaklaşmış bir koç sahiptir. Hele de zihinsel arınmışlık içersinde kendi becerileri doğrultusunda, mutlu olacağı niş ve pazarını belli bir amaca yönelik oluşturmuşsa, doyumlu bir iş ve aile yaşantısındaki dengeyi kurar. Böylelikle açığa çıkan tatminkârlık duygusu; Koçu, aşkla, şevkle mesleğini halka açmasına ve seçeceği pazarlara taşımasına, odaklanmasına yardım eder. Mesleğini pazarlamada, alan daraltmada “Niş” koçun işini daha da kolaylaştırır. Öyleyse basitçe Niş nedir? Faydaları nelerdir? Hizmeti halka açmadan önce uygun hedef kitle nasıl belirlenir?

Niş: “Etkili bir şekilde hazırlanma, çevreye duyurma, pazar içersinde uygun yer bulma, ortak konulara sahip, sürekli bir araya gelen özgün topluluktur.” Maddi ve manevi kazanç konusunda oldukça etkili olan bu disiplini,

* Önceden hazırlanan Kredoya göre inşa etmekle, arz, talep dengesi kurulur.
* Nişler yeni yuvalar oluşturur. Referanslar buradan başlar ve gelecekteki pazarlamayı kolaylaştırır.
* Koç elindeki müşteri portföyüne odaklanarak yeni süreçler oluşturur. (Farklılık içeren koçluk programları geliştirilir)
* İyi hazırlanan bir niş, tıpkı eksper gibi etkilidir.
* Tanınmayı kolaylaştırdığından ötürü koç, fazla güç harcamadan müşterileri cezp eder.
* Niş sayesinde özel gruplar doğar.

Niş’in sağladığı bu stratejik hareketlilik, koçu konusunda uzmanlığa taşıdığı gibi, kendine, ailesine, işine, çevresine gerektiği kadar zaman ayırmasına, önceliklerini rahat görmesine neden olur. Dahası nehir yatağında akan su misali az zamanda çok işler başarır. Zira kendine has planlar sayesinde zinde ve güçlüdür. Böylesi bir koç, zihinsel, bedensel ve ruhsal esnemeyle farklı uğraşlar, hobiler içersinde ilerlerken yaratıcı beynin aktifleşmesine gönüllü izin verir.
…”Bendeniz mesleğimin ilk başlarından itibaren kendimi, yaratıcı beynimi nasıl daha etkin kullanma ve onun işini kolaylaştıracak farklı metotlar bulmaya odakladım. Bunun için varlığımın denek olacağı bir uğraş ne olabilir derken, birde baktım ki piyano dersleri alıyordum. Burada as olan şeyse, koçluk hizmetimi piyano öğrenmeye takas etmiştim. Bir yandan kendi gelişimim, bir yandan öğretmenin kendi içsel yolculuğuna yönelmesine teşvik olması dahası her iki tarafta çalışmanın değeri olan para birimini kullanmadan takas yöntemiyle mutluydu.” Mesleğin tanıtımı içi çeşitli yollar bulunabilir ama aşağıda daha önceden uygulanan örnek yöntemleri sıralarsam;

1. Makale yazma. 2. Ekolü tanıtmada konuşma fırsatları yaratma. (STÖ, okullar, şirket bültenleri…)

3.E-Bülteni hazırlamak. Herkes abone olması için sık sık bir davetiye yazma. 4. Özel ağ işleri (network) grupları araştırma ve katılma. Organizasyonlara katılma 5.Ücretsiz seminer verme. 6.İşbirliği yapma fırsatlarını görme. Ekiple bir beyin fırtınası toplantısı yapma; Onlarla bütünleşme (çözüm ortağı olma) “nasıl hizmetler organize edilebilir”? 7. Seminerlerde broşürler dağıtma. 8. Niş’teki fuarları kaçırmama. Bunun için öncü plan yapılır.

* Doğru adresi seçme,
* Hedef belirleyip gitme,
* Fuarın özelliklerine göre özel bir çalışma sunulur. (indirimli koçluk hizmeti gibi yada ücretsiz koçluk seansı…)

9. Teklif verilen noktaları takip ettikçe iş gittikçe büyür. Bunun için bir sistem oluşturmakla iş kolaylaştırılır. Bir sigorta şirketinin yaptığı araştırmaya görü: İş takibinin önemi rakamsal olarak görülür.

* 4 kere temas = %20 alır
* 8 kere temas = %50 alır
* 12 kere temas = %70 alır
* 15 kere temas = %90 alır

14.Oluşturulan Web sitenin içeriği, niş - pazarında yer alan kişilere cazip gelecek doğru kelimelerle oluşturulur. 15.Hedeflenilen niş için bir kitap yazma veya CD doldurma. 16. Skype de bir telekonferans verme… Böylelikle o ay içinde küçültülen alandaki hedeflenen iş kotaları daha çabuk dolar. Daha az stres ve daha az efor harcanır.
Niş oluştururken farklı hedeflerde olabilir. Belki bir, belki iki veya üç niş, değişik nitelikteki gruplarla deneyim gerçekleştiğinde geniş bir pazara sahip olunabilir. Ama öncesi ne yapılmak istenildiği zihinde netleşmesi adına, bir taslak oluşturma adına sorulara yanıt aranır. Ne tip insanlar ile çalışmak isterim? Bu geniş pazardaki insanların alışkanlıkları nelerdir? Nerede toplanırlar? Neden hoşlanırlar? İstek ve ihtiyaçları nelerdir? Özellikleri nedir? Varsa müşterek konuları nedir? Hangi gruplar hizmetlerimden nasıl faydalanır? Bu gruplar ile temas kurma yolları aranırken, nice oluşturulacak güçlü, açık uçlu sorularla, akıl ve yüreğin onay verdiği niş’in çerçevesi çizilir.

Sevgilerimle,
Gültekin Doğan

Yayın tarihi: 28.03.2014
« tüm yazıları
Soru Sor
2369
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.