Mahmure

Magazin

Magazin Gündemi

Sağlıklı 'su'dan yoksunuz

Sağlıklı 'su'dan yoksunuz

Türkiye'deki her 10 insandan 7'sinin sağlıklı içme suyundan yoksun olduğu bildirildi. Dünyadaki Su Yoksulluk İndeksi'ne bakıldığında Türkiye "orta sınıf" grubuna giriyor.

Çevre Mühendisleri Odası 5 Haziran Dünya Çevre günü dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, küresel çevre sorunlarının başında küresel ısınma ve iklim değişikliği; orman alanlarının hızla azalması; kuraklık ve çölleşme; sınır aşan hava ve su kirliliği; tehlikeli atıkların sınır ötesi ticareti ve taşınımı; içme suyu kaynaklarının hızla azalması; nehir ve denizlerin kirlenmesi ile küresel yoksulluk ve açlığın geldiğine dikkat çekildi.

Değerlendirmeye göre, içinde bulunan yüzyılın en önemli sorunlarından biri, temiz su kaynaklarının hızla azalması, suya erişimin zorlaşması ve su yoksulluğunun giderek artması.

Türkiye "Orta sınıf" grubun içinde
Dünyadaki Su Yoksulluk İndeksine bakıldığında Türkiye "orta sınıf" grubuna giriyor. Dünya yıllık yağış ortalaması 1000 milimetre iken Türkiye'deki ortalama yağış 640 milimetre. Benzer şekilde, kişi başına düşen tatlı su miktarı açısından dünya ortalaması 7000 metreküp iken, Türkiye, kişi başına yıllık 2000-5000 metreküp tatlı su kaynağıyla "düşük" sınıfta yer almaktadır.

Devlet İstatistik Enstitüsü 2001 yılı verilerine göre, nüfusunun ancak yüzde 72'sine su şebekesi, yüzde 75'ine ise kanalizasyon şebekesi ile hizmet veriliyor. Yaklaşık olarak her 4 insandan 1'i yeterli su ve atık su hizmetlerinden yoksun.

Yine aynı verilere göre, insanların ancak yüzde 30'una arıtılmış su hizmeti sunulurken, ancak yüzde 17'sinin atık suları uygun şekilde arıtılıyor. Diğer bir deyişle, her 10 insandan 7'si sağlıklı içme suyundan yoksun bulunurken, her 10 kişiden 8'inin ise atık suları arıtılamıyor.

İklim değişikliğinin etkisi
Çevre Mühendisleri Odası, Türkiye'nin, coğrafi konumu itibarı ile iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin, ekolojik ve sosyo-ekonomik sonuçlarını öncelikli olarak hissedecek ülkeler arasında yer aldığı değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de yenilenebilir enerji potansiyelinin atıl durumda bırakıldığına dikkat çekilen değerlendirmede, ithal yakıtların tüketiminin teşvik edildiğine, rüzgar enerjisi kurulu gücün yıllardır 20 megavat seviyesinde kaldığına, biyokütle kapsamında sadece tezeğin ele alındığına, jeotermal enerji kaynakları bakımından dünyada 5. sırada yer alan Türkiye'de konutlarda jeotermal enerjiyle merkezi ısıtma potansiyelinin ancak yüzde 3'ünün değerlendirildiğine işaret edildi.

Türkiye'nin çevre sorunları
Türkiye'nin çevre sorunlarına da dikkat çekilen değerlendirmeye göre, toplam 3 bin 215 belediyede sadece 112 adet atık su arıtma tesisi bulunuyor. Bu arıtma tesisleri ile hizmet edilen nüfusun toplam nüfusa oranı ise yaklaşık yüzde 17.

Atık su oluşumunda yüzde 55 paya sahip endüstriyel nitelikteki atık suların ancak yüzde 9'u arıtılıyor. 45 organize sanayi bölgesinden ancak 10'unda (yüzde 22) endüstriyel atık su arıtma tesisi bulunuyor.

Türkiye'de oluşan katı atıkların ancak yüzde 23.6'sı yönetmeliklere uygun bertaraf ediliyor. Milyonlarca insanın yaşadığı kentsel alanlarda sadece 15 adet düzenli çöp depolama sahası bulunuyor. Her yıl ortalama 5.5 milyon ton tehlikeli atığın oluştuğu Türkiye'de, bu atıkların yüzde 1'lik kısmı yok ediliyor.

Değerlendirmede, Türkiye'nin temel çevre sorunlarının çözümüne yönelik yapılması gereken altyapı yatırımları için 30 ile 50 milyar Euro arasında finansmana ihtiyacı bulunduğu belirtildi.
328
dahafazlası
YORUMLAR
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.