Magazin

Halkın yüzde 64'ü AB'ye tam üyelik istiyor

Halkın yüzde 64'ü AB'ye tam üyelik istiyor

TESEV'in araştırmasına göre, Türkiye'nin yüzde 64'ü Avrupa Birliği'ne tam üyeliği destekliyor. Öte yandan halkın yüzde 54'ü ise idamın kaldırılmasına karşı. Halkın yüzde 55'i hayatından, yüzde 90'ı da demokrasinin işleyişinden memnun değil.

TESEV'in açıkladığı araştırma kapsamında, Türkiye genelinde kentsel ve kırsal nüfusu temsil eden 17 il merkezinde ve bağlı 25 ilçede 18 yaş ve üzeri toplam 3060 kişiyle yüzyüze görüşme yapıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nden akademisyenler Ali Çarkoğlu, Refik Erzan, Kemal Kirişçi ve Hakan Yılmaz tarafından gerçekleştirilen araştırmaya katılanların yüzde 64'ü Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini destekliyor.

Katılanların yüzde 64'ü hayatından, yüzde 90'ı da demokrasinin işleyişinden memnun olmadığını bildirdi.

AB İŞSİZLİK VE PAHALILIĞA ÇARE

Türkiye AB'ye üye olursa hayatında nasıl bir değişim olacak sorusuna ankete katılanların yüzde 42'si çok iyi olacak şeklinde yanıt veriyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 42'si AB'ye girilince hayatının çok iyi olacağını belirtse de yüzde 56'sı Türkiye'nin üyeliğe hazır olmadığını söylüyor. Yine araştırmaya katılanların yüzde 49'u AB'yi bir Hristiyan kulübü olarak görüyor.

Araştırmaya katılanlar, AB'yi refah ve ekonomik gelişme ile eşdeğer görüyor. AB'ye girmenin Türkiye'ye en önemli iki yararı ne olacak sorusuna araştırmaya katılanların yüzde 52'si ekonominin gelişmesi, işsizlik ve hayat pahalılığının düşmesi şeklinde yanıt veriyor.

LİDERLERİN KARNESİ

TESEV'in 'Türk Halkının AB üyeliğine bakışı' araştırmasına katılanlara liderlerin AB üyeliği yolundaki çalışmalarına not verilmesi istendi.

10 üzerinden verilen notlarda en yüksek puanı 8,2 ile Başbakan Ecevit ve yardımcısı Mesut Yılmaz aldı. İşte TESEV'in araştırmasından liderlerin AB karnesi:

Bülent Ecevit: 8,2
Mesut YIlmaz: 8,2
Tansu Çiller: 7,6
Deniz Baykal: 7,1
Mehmet Ali Bayar: 6,3
Murat Bozlak: 6
Devlet BAhçeli: 5,5
Recai Kutan: 4,4

ANKET

Bugün Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği hakkında bir halkoylaması yapılacak olsa, siz Türkiye'nin AB üyeliği için mi, yoksa bunun karşısında mı oy kullanırdınız?

Desteklerim % 64
Desteklemem % 30
Fikrim yok % 6

Hayatınızdan ne derece memnunsunuz?

Hiç memnun değilim % 26
Pek memnun değilim % 26
Memnunum % 40
Çok memnunum % 5

Genel olarak Türkiye'de demokrasinin işleyişinden ne derece memnunsunuz?

Hiç memnun değilim % 60
Pek memnun değilim % 30
Memnunum % 9
Çok memnunum % 1

AB'ye üye olmak için tüm aday ülkeler gibi Türkiye'nin de yerine getirmesi gereken Kopenhag Kriterleri'nin neler olduğunu ne kadar biliyorsunuz?

Çok iyi biliyorum % 10
İyi biliyorum % 14
Hiç bilmiyorum % 76

Türkiye'nin AB'ye üye olmasının zorunlu tek şartı Türkçe'den başka anadil konuşanların, mesela Kürtçe konuşanların, kendi ana dillerinde radyo ve TV yayınları yapabilmesi olsaydı, siz Türkçe dışında ana dillerde yayın hakkını engelleyen yasaların kaldırılmasını onaylar mıydınız?

Evet kaldırılmasını onaylardım % 39
Hayır kaldırılmasını onaylamazdım % 56
Fikri yok/Cevap yok % 5

İdam cezasının her suç ve herkes için kaldırılması AB'ye üyelik için Türkiye'nin yerine getirmesi zorunlu tek şart olsaydı, idam cezasının kaldırılmasını onaylar mıydınız?

Hayır % 54
Evet % 43

Türkiye'de idam cezasının yerine tam anlamıyla ve tavizsiz biçimde uygulanacak ağırlaştırılmış müebbet hapis konsa, idam cezasının her suç ve kişi için kaldırılmasını onaylar mısınız?

Hayır % 62
Evet % 34

SONUÇLAR

TESEV araştırmasına göre AB konusunda genel eğilimler şöyle şekillendi:

1. Türk kamuoyunun büyük çoğunluğunun AB üyeliğine desteği sürüyor. AB konusunda büyük olumsuzlukların ve derin belirsizliklerin yaşandığı bu konjonktürde bile bu desteğin bu seviyede sürmesi anlamlıdır.

2. Kamuoyunun büyük bölümü, AB'ye üye olunduğunda hayatlarının daha iyiye doğru değişeceğine inanıyor.

3. AB üyeliğinin iyiye doğru değişime yolaçacağı düşünülen sonuçları ise, ekonomik kalkınma, demokratik gelişme, yolsuzlukların azalması ve Avrupa'da serbest dolaşım olarak düşünülüyor.

4. Ancak, Avrupa'da serbest dolaşımı isteyen Türk vatandaşları, kapılar açılır açılmaz AB ülkelerine göçetmek niyetinde değil. Büyük çoğunluk, Türkiye'de refah seviyesi artarsa, hayatını ülkesinde sürdürmek istiyor.

5. Türk kamuoyu, Avrupa'ya ve Avrupalılığa karşı dinsel ve kültürel temellerde reddedici ve dışlayıcı bir tutum sergilemiyor.

6. Ancak, kamuoyu, AB'nin Türkiye'ye yeterince samimi davranmadığı ve Türkiye'ye karşı negatif bir ayrımcılık yaptığı izlenimine sahiptir.

7. Kamuoyu, milli savunma ve milli/dini değerler konularında hassas olmak kaydıyla, AB ile her alanda bütünleşmeye ve ortak politika yapımına evet diyor.

8. AB üyeliğinin bağımsızlığımıza halel getireceğini, ülkede bölücü ve köktendinci akımları güçlendireceğini düşünenlerin oranı çok düşük.

KOPENHAG KRİTERLERİ

Öte yandan araştırmaya göre Kopenhag kriterleri konusunda kamuoyu eğilimleri şöyle şekillendi:

1. Kamuoyu, AB'ye üyelik sürecinde uyulması gereken kriterler ve yapılması gereken reformlarla yakından ilgilidir, ama bunlar konusunda bilgili değil.

2. Kamuoyunun çok büyük çoğunluğu, temel hak ve hürriyetleri genel anlamda vazgeçilmez görüyor.

3. Ancak, herhangi bir hak ve hürriyet, dış dünyanın bir dayatması veya özel bir grubun hakkı olarak olarak algılandığında, buna ilişkin kamuoyu desteği düşüyor.

4. Kamuoyu, yerine ağırlaştırılmış ve afsız müebbet hapis cezası konması şartıyla, idam cezasının her suç ve herkes için kaldırılmasını onaylıyor.

5. Kamuoyu, idam cezası konusunda, intikamcı ve "kısasa kısas"çı bir tavır içerisinde değil.

6. Kamuoyu, anadilde yayın ve anadil öğrenimi konularına, idam cezasının kaldırılmasına verdiğinden daha az destek veriyor. Ancak, bir çok AB üyesi ve adayı ülkelerde de, ulusal dil ve kültür konularındaki değişimlere aynı ölçüde bir kamuoyu direnci söz konusudur.

7. Genel kamuoyunun aksine, Türkçeden başka anadilleri konuşan Türk vatandaşları ise, kendilerini doğrudan ilgilendiren anadilde yayın ve anadil öğrenimi reformlarına büyük çoğunlukla destek veriyor.

8. Anadilde yayın ve anadil öğrenimi konuları, kamuoyu çoğunluğunun değil, Türkçeden başka anadilleri konuşan Türk vatandaşlarının bir ihtiyacı ve hak talebi olarak beliriyor. Bu alanlardaki reform çalışmaları, öncelikle bu kesimlerin ihtiyaç ve talepleri dikkate alınarak yürütülmelidir. (Hürriyetim)
Yayın tarihi: 28.06.2002
443
dahafazlası
YORUMLAR
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.