Magazin

Evli ve çocuklu hakim aranıyor

Evli ve çocuklu hakim aranıyor

TBMM Başkanlığı'na sunulan Aile Mahkemeleri'nin kurulmasına ilişkin yasa tasarısında, bu mahkemelerde evli ve çocuk sahibi hakimlerin tercih edilmesi öngörülüyor. Ayrıca mahkemelerde psikolog, pedagog ve rehber danışmanlar da görev alacak.

"Aile mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun Tasarısı" bugün TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Tasarıya göre, aile mahkemeleri her ilde ve merkez nüfusu 100 binin üzerindeki her ilçede tek hakimli ve asliye mahkemesi derecesinde kurulacak. Aile mahkemesi kurulmayan yerlerde ilgili dava ve işlere asliye hukuk mahkemeleri bakacak.

Aile mahkemelerinde bir yazıişleri müdürü ile yeteri kadar personel bulunacak.

Aile mahkemelerine adli yargıda görevli, tercihan evli ve çocuk sahibi, 30 yaşını doldurmuş ve aile hukuku alanında lisansüstü eğitim yapmış olan hakimler atanacak.

Türk Medeni Kanunu ve bu kanunun yürürlük ve uygulama şekli hakkındaki kanuna göre aile hukukundan doğan dava ve işler aile mahkemeleri tarafından görülecek.

Ayrıca Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun uyarınca aile hukukuna ilişkin yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve hükümlerin yürütülmesi de bu mahkemelerin görev kapsamında olacak.

Aile mahkemelerine tercihan evli ve çocuk sahibi 30 yaşını doldurmuş ve aile sorunları konusunda lisansüstü eğitim yapmış olan birer psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı atanacak.

Bu görevlilerin bulunmaması halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar veya mesleğini serbest olarak yürütünlerden yararlanılacak.

KORUYUCU, EĞİTİCİ VE SOSYAL ÖNLEMLER

Aile mahkemeleri, diğer yasalardaki hükümler saklı kalmak koşuluyla görev alanına giren şu konularda karar verebilecek:

- Yetişkinler hakkında; evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri konusunda eşleri uyararak gerektiğinde uzlaştırmak.

- Ailenin ekonomik varlığınının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin gerekli önlemleri almak.

- Resmi veya özel sağlık veya sosyal hizmet kurumlarına, huzur evlerine veya benzeri yerlere yerleştirmek.

- Bir meslek edinme kursuna veya uygun görülecek bir eğitim kurumuna vermek.

- Küçükler hakkında; bakım ve gözetime yönelik nafaka yükümlülğü konusunda gerekli önlemleri almak.

- Bedensel ve zihinsel gelişmesi tehkikede bulunan veya manen terkedilmiş halde kalan küçüğü ana ve babadan alarak bir aile yanına veya resmi veya özel sağlık kurumuna veya eğitimi güç çocuklara mahsus kuruma yerleştirmek.

- Çocuk mallarının yönetimi ve korunmasına ilişkin önlemleri almak.

- Genel ve katma bütçeli daireler, mahallli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bankalar tarafından kurulmuş teşekkül, müessese veya işletmelere veya benzeri işyerlerine yahut meslek sahibi birinin yanına yerleştirmek."

Aile mahkemesince verilen kararların takip ve yerine getirilmesinde psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıdan biri veya birkaç görevlendirilecek.

Aile mahkemeleri, baktığı dava ve işlerde esasa girmeden önce eşlerin veya çocukların sorunlarını tespit ederek sulh yoluyla çözümünü sağlamaya çalışacak. Sulh sağlanmadığı takdirde yargılama sürerek esas hakkında karar verilecek.

Aile mahkemeleri kurulduğunda, yargı çevresi içerisindeki görev alanına giren ve henüz sonuçlanmamış dava ve işler bu mahkemelere devredilecek.

Aile mahkemelerinin Türkiye genelinde kuruluşu ve faaliyete geçmeleri, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içinde tamamlanacak.

Yasa tasarısı, aile mahkemeleri için 1413 mahkeme görevlisi ve uzman ile 157 hakim ve savcı kadrosu ihdas edilmesini de öngörüyor.
Yayın tarihi: 13.05.2002
507
dahafazlası
YORUMLAR
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.