Magazin

Ev hayvanlarına yasal koruma

Ev hayvanlarına yasal koruma

"Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi"yle 16 yaşından küçüklerin ev hayvanı edinmesi ve ev hayvanlarını sokağa terk etmek yasaklandı. Buna göre, hiç kimse bir ev hayvanının, acı, sıkıntı veya ıstırap çekmesine sebep olamayacak.

Hiç kimsenin bir ev hayvanını terk edemeyeceğini hüküm altına alan ve 6 ay sonra yürürlüğe girecek olan sözleşme ayrıca bir ev hayvanını muhafaza eden veya bakımını kabul eden kişiyi de hayvanın sağlığı ve refahından sorumlu tutuyor. Hayvan sahiplerini, hayvanın cinsi ve ırkına bağlı olarak davranış gereksinimlerini dikkate alan barınak, dikkat ve ihtimamı sağlamakla görevli kılan sözleşmeye göre, hayvan sahipleri hayvanlarına yeterli ve uygun gıda ve su verecek, hareketi için uygun imkanları sağlayacak ve kaçışını önleyecek tüm makul tedbirleri alacak. Bu şartlar yerine getirilmezse veya hayvan bunlara rağmen esarete alışamazsa ev hayvanı olarak muhafaza edilemeyecek.

Anatomi, psikoloji ve davranış özellikleri
Sözleşmeye göre, bir ev hayvanını üretmek için seçen kişi, o hayvanın, dişisinin veya yavruların sağlık ve refahını risk altına sokabilecek anatomik, psikolojik ve davranış özelliklerini gözönünde bulundurmaktan sorumlu olacak. Sözleşme, ev hayvanı edinmede yaş sınırı da getiriyor. Buna göre, hiçbir ev hayvanı, ebeveynlerinin veya ebeveyn sorumluluğu taşıyan diğer şahısların açık rızası olmaksızın 16 yaşın altındakilere satılamayacak.

Suni yardımlar kullanılarak eğitim yasak
Sözleşmede ev hayvanlarıyla ilgili şu düzenlemeler dikkati çekiyor:
 • Hiçbir ev hayvanı, sağlığına, refahına zarar verecek şekilde özellikle doğal gücünü ve kapasitesini aşacak biçimde ya da yaralanmasına veya gereksiz ağrı, acı, sıkıntı veya ıstırap çekmesine yol açacak suni yardımlar kullanılarak eğitilemeyecek.

 • Gerekli şartlar sağlanmadıkça, ev hayvanları reklam, eğlence, sergi, yarışma ve benzeri faaliyetlerde kullanılamayacak.

 • Yarışma esnasında veya hayvanın sağlık ve refahını risk altına sokabilecek diğer zamanlarda, ev hayvanının doğal performans düzeyini arttırmak veya azaltmak amacıyla ona hiçbir madde verilemeyecek, tedavi uygulanamayacak veya cihaz tatbik edilemeyecek.


 • Kuyruk ve kulak kesmek de yasak
  Sözleşme, bir ev hayvanının dış görünüşünü değiştirmeye yönelik veya diğer tedavi edici olmayan cerrahi müdahaleleri de yasaklıyor. Buna göre, ev hayvanlarının kuyruk ve kulakları kesilemeyecek, ses telleri alınamayacak, tırnak ve dişleri sökülemeyecek. Bu yasaklar sadece bir veteriner hekimin tıbbi sebepler veya özel bir hayvanın yararı için gerektiğinde tedavi edici olmayan müdahaleyi gerekli görmesi ve üremenin önlenmesi durumlarında geçerli olmayacak. Hayvanın şiddetli acı çekeceği veya çekmesi muhtemel operasyonlar sadece anestezi uygulanarak ve bir veteriner hekim tarafından veya onun gözetiminde gerçekleştirilecek. Anestezi gerektirmeyen operasyonlar, ulusal mevzuata uygun olarak, yetkili bir kişi tarafından gerçekleştirilecek.

  Ev hayvanlarının öldürülmesi
  Sözleşme, ev hayvanlarının öldürülmesini de şarta bağlıyor. Buna göre, veteriner hekim veya diğer bir yetkilinin yardımının hızlı bir şekilde temin edilemediği veya ulusal mevzuat kapsamında bir hayvanın acısını ortadan kaldırmaya yönelik acil veya ulusal mevzuatla öngörülen diğer tüm acil durumlar dışında bir ev hayvanı ancak bir veteriner hekim veya diğer bir yetkili tarafından öldürülebilecek. Sözleşmeye göre, tüm öldürmeler, şartların gerektirdiği asgari düzeyde fiziksel ve manevi acı verecek şekilde gerçekleştirilecek.

  Acil durumlar dışında ev hayvanlarının öldürülmesi için ya "ani şuur kaybı ve ölümü gerçekleştirecek" ya da "derin genel anestezi ile başlayıp kesin ve mutlak ölümü sağlayacak" yöntemler seçilecek. Ayrıca, öldürmeden sorumlu kişi, hayvanın cesedi yok edilmeden önce hayvanın öldüğünden emin olacak.

  Elektrikle öldürme
  Sözleşme, ani şuur kaybı getirmeden yapılan elektrikle öldürmeyi yasaklıyor. Sözleşme ayrıca, "hayvanların ölümü için uygulanan yöntemlerin etkisiz kalması durumunda boğma veya nefessiz kalmasına neden olacak diğer yöntemler" ile "dozu ve uygulaması kontrol edilemeyen herhangi bir zehirli madde veya ilaç kullanımı" ile hayvanların öldürülmesini de men ediyor.

  Sözleşmeye göre taraflardan biri, başıboş hayvan sayısının sorun yarattığını düşünürse, gereksiz ağrı, acı ve ıstırap çekmelerine sebep vermeyecek şekilde sayılarını azaltmak için uygun yasal ve idari tedbirleri alacak. Bu hayvanlar yakalanacak ise bu işlem hayvana fiziksel ve manevi olarak en az seviyede acı verecek şekilde gerçekleştirilecek, yakalanan hayvanların muhafaza edilmesi veya öldürülmesi işlemleri sözleşmeye uygun olarak yapılacak.

  Başıboş hayvanların yakalanmaları, muhafaza edilmeleri ve öldürülmeleri konularında bu sözleşmede yer alan prensiplere sadece hastalıkların kontrolüne yönelik Hükümet programları kapsamında kaçınılmaz hallerde istisna getirilebilecek.

  Ev hayvanlarının hediye edilmesi
  Sözleşmede tarafların sözleşme hakkında bilgilendirme amacıyla eğitim programları hazırlamaları da öngörülüyor. Söz konusu eğitim programlarında, "ebeveynlerinin açık rızası olmadıkça 16 yaşından küçüklere ev hayvanlarının hediye olarak verilmesi, ev hayvanlarının ödül, hediye veya ikramiye olarak verilmesi ve plansız olarak üretilmesi"nin doğru olmadığının işlenmesi öngörülüyor. Yabani hayvanların ev hayvanı olarak alınması veya kabul edilmesinin, bu hayvanların sağlık ve refahına olumsuz sonuçları olabileceğinin de bu programlarda dile getirilmesi gerektiği belirtilen sözleşmede, sorumsuz şekilde ev hayvanları edinmenin, istenmeyen ve terk edilen hayvan sayısının artmasına yol açtığı da dile getiriliyor.

  Sözleşmeye göre, taraflar, sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonraki beş yıl içinde ve bundan sonraki her beş yılda bir ve tarafların ekseriyetinin talep ettiği her zaman, sözleşmenin uygulanmasını ve sözleşmenin gözden geçirilmesini veya bazı hükümlerinin daha kapsamlı hale getirilmesinin uygunluğunu incelemek üzere Avrupa Konseyi bünyesinde çok taraflı müzakereler yapacak.
  Yayın tarihi: 20.10.2003
  409
  dahafazlası
  YORUMLAR
  Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.