Mahmure

Magazin

Magazin Gündemi

ABD Türkiye için askeri tehdit

ABD Türkiye için askeri tehdit

AmerikanPew araştırma merkezinin son kamuoyu yoklamasına göre, Türk halkının yüzde 71'i, ABD'nin bir şekilde Türkiye için askeri tehdit oluşturduğuna inanıyor.

ABD'de Washington'da bulunan Pew Araştırma Merkezi'nin hazırladığı "Global Eğilimler Anketi 2003" raporuna göre, Türk halkının yüzde 35'i ABD'nin askeri açıdan Türkiye'ye tehdit oluşturduğuna "çok inanırken", yüzde 36'sı ABD'nin "bir şekilde tehdit oluşturduğu" inancını taşıyor.
Aynı tehdit algılaması Endonezya'da yüzde 74, Nijerya ve Pakistan'da yüzde 72, Rusya'da yüzde 71, Lübnan'da yüzde 58, Ürdün'de yüzde 56, Kuveyt'te yüzde 54, Güney Kore'de yüzde 58 ve Fas'ta yüzde 46 olarak görülüyor.
ABD'nin Irak savaşı sonrası imajına ilişkin soruları yanıtlayan Türkler, bugün ABD'yi yüzde 15 oranında onaylıyor. Türklerin yüzde 83'ünün ise, ABD hakkında olumsuz imaja sahip olduğu belirtiliyor.

Yanlış olan Bush mu, Amerika'nın kendisi mi?
Amerikan Associated Press haber ajansı da, araştırma sonuçlarını Türkiye adına ayrıca derlediği haberinde, "Her 10 Türk'ten 8'inin, ABD hakkında olumsuz düşüncesi var" ifadesini kullandı. ABD'nin beğenilirlik oranının Mart 2003'te yüzde 12'ye indiği, geçen yıl yüzde 30, 2000 yılında ise yüzde 52 olduğu belirtildi. Böylece ABD'nin onaylanan imajının, 2000 yılındaki yüzde 50'lerden, yüzde 12'ye kadar düştüğü görülüyor.
Irak savaşından bağımsız olarak, genel anlamda ABD'yi Türkiye'de onaylayanların oranı ise yüzde 32 oldu. Irak ordusunun direnmemesinden hayal kırıklığı duyanların oranı Türkiye'de yüzde 82, Irak'ın kolay teslim olmasından memnun olanların oranı ise yüzde 13 oldu.
"ABD'de yanlış olan nedir" sorusuna, ankete katılan Türklerin yüzde 52'si "ABD Başkanı George Bush", yüzde 33'ü "genel olarak Amerika'nın kendisi" ve yüzde 12'si "hem Bush, hem Amerika" yanıtını verdi.
Türklerin yüzde 32'si Amerikan ürünlerini almayı durdurduğunu, yüzde 43'ü ise Amerikan ürünleri alımına son vermeyi düşündüğünü söyledi.

"Saddam'sız Irak daha kötü olacak"
Türk halkının yüzde 88'i, ABD'nin Irak savaşında sivil kayıplardan kaçınmak için yeterli çaba gösterdiğine inanmadığını belirtirken, yüzde 9'u gereken çabanın gösterildiğini kaydetti.
Ankete katılanların yüzde 37'si devrik Saddam Hüseyin rejimi olmadan Irak'ın çok daha iyi olacağına, yüzde 45'i ise Saddam'sız Irak'ın daha kötü olacağına inandığını belirtti.
Koalisyon güçlerinin bugün Irak halkının ihtiyaçlarını karşılamakta başarılı olduğuna inanan Türklerin oranı yüzde 23 olurken, başarısız bulanların oranı yüzde 63 oldu.
ABD'ye terörle mücadelede destek verilmesini onaylayanların sayısı, geçen yıl yüzde 30 olmasına karşın, Pew araştırmasına göre bu yıl yüzde 22'ye düştü.

Dünya liderlerine güven yok
Ankete katılanların yüzde 62'si, Batı Avrupa'nın, diplomatik ve güvenlik ilişkilerinde geçmişe oranla ABD'den daha bağımsız hareket etmesi gerektiğine inandığını söyledi.
Türklerin genel olarak dünya liderlerine büyük güvenleri bulunmuyor. En fazla güveni alan ise yüzde 32 ile Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat oldu.
İsrail devleti ve Filistin'e haklar sağlanmasının bir arada olabileceğine inananların oranı yüzde 33, buna inanmayanların oranı ise yüzde 49 oldu.
Ankete katılan Türklerin bölgesel istikrara tehdit algılamasında ise İran ve Suriye başı çekti. Ankete katılanların yüzde 28'i İran'ı, yüzde 28'i Suriye'yi, yüzde 21'i ise Kuzey Kore'yi bölgesel tehdit olarak nitelendirdi.

İslam'ın siyasetteki rolü
Pew araştırma raporuna göre, ankete katılan Türklerin yüzde 46'sı,şu anda İslam'ın siyasi hayatta geniş rol oynadığına inandığını söyledi, yüzde 41'i ise İslam'ın daha çok rol oynaması gerektiği inancını ifade etti.
Dini liderlerin siyasette daha çok rol alması gerektiğine inananların oranı yüzde 40 olurken, yüzde 50'si bunun yanlış olduğunu kaydetti.
Dinin kişisel mesele olduğuna ve devlet işlerinden ayrı tutulması gerektiğine inananların oranı, ankete katılan Türkler arasında yüzde 73'ü buldu. ABD'de ise din ve devlet işlerinin ayrılığına inananların oranı yüzde 55 oldu.

Yüzde 66: ev dışında çalışabilir
Demokrasinin Türkiye'de işleyeceğine inananların oranı yüzde 50 olurken, Batı tarzı demokrasinin işleyeceğine inananların oranı yüzde 37 olarak belirlendi.
Kadının ev dışında da çalışabileceğine onay verenler yüzde 66 olurken, kadın ve erkeklerin işyerinde ayrı yerlerde tutulmasına yüzde 25'lik bir kesim destek verdi.
Örtünme kararının kadına ait olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 91 olurken, yüzde 6'lık bir kesim buna karşı çıktı.
Okulların daha fazla dini eğitime odaklanması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 63 olurken, Türklerin yüzde 32'si buna hayır yanıtını verdi.
Ankete katılan Türklerin yüzde 42'si, bugünlerde diğer İslam ülkeleriyle daha çok dayanışma hissettiğini kaydetti.
Türklerin yüzde 50'si, bugün İslam'a tehditlerin yükseldiği inancını ifade etti. Tanrı'ya inanmak ve ahlaklı olmak gerektiğine katılanların oranı yüzde 84 olurken, yüzde 15'lik bir kesim bu konudaki soruya hayır yanıtını verdi.

Globalizm ve ekonomi
Ankete katılan Türklerin yüzde 45'i globalizmin Türkiye'ye olumlu,yüzde 18'i ise olumsuz etki yaptığına inandığını kaydetti. Türklerin yüzde 57'sinin, IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü'nü kötü olarak algıladığı, ancak yüzde 60'ının serbest piyasa ekonomisine inandığı belirtildi. IMF ve Dünya Bankası'nın olumsuz olduğuna yönelik inanç, Türkiye dışında, Brezilya, Arjantin ve Ürdün'de de ortaya çıktı.
Hükümetin, herkesin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde garanti sağlaması gerektiğine inananların oranı yüzde 39, hedeflere ulaşmak için hükümetten bağımsız olmaya inananların oranı yüzde 52 oldu.

"Çalışma koşulları kötüleşiyor"
İyi işlemeyen fabrikaların kapatılmasına yüzde 70 hayır derken, yüzde 22 "kapatılmalı" yanıtını verdi. Ankete katılanların yüzde 41'i, ticaret birlikleri, çok uluslu şirketlerin ülkeye iyi etkisi olduğuna inandığını kaydetti. Yüzde 85'lik kesim zengin ile fakir arasındaki farkın kötüleştiğini, yüzde 18 ise bunun sorumluluğunun globalizmde olduğunu söyledi. Yüzde 70, Türkiye'de iş durumunun kötüleştiğini, yüzde 81 çalışma koşullarının kötüleştiğini, yüzde 75 hastalıkların yayılmasının kötüye gittiğini, yüzde 61 sağlık harcamalarına para ayırmanın zorlaştığını söyledi. Ankete katılanların yüzde 52'si, modern ilaçlara ulaşımın kolaylaştığını, yüzde 64 gıdaya ulaşımın iyiye gittiğini söyledi. Yüzde 51, dünyayla ticari bağların iyiye doğru gittiği inancını dile getirdi. Global ticaretin Türkiye'ye çok olumlu etkisi olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 53, bir şekilde iyi olduğuna inananların oranı ise yüzde 29 oldu.

Kültür, yaşam tarzı ve milliyetçilik
Evlilikte kadın ve erkeğin birlikte çalışıp geçimi sağlama oranı, ankete katılan Türkler arasında yüzde 69 olurken, Türklerin yüzde 29'unda sadece erkeğin gelir sağladığı belirtildi.
Toplumda eşcinselliği kabul etmek gerektiğine inananların oranı yüzde 22 olurken, yüzde 66 eşcinselliğin toplumca kabul edilmesine karşı çıktı.
Yüzde 76 başarının dış güçler tarafından kontrol edildiğine, yüzde 17 kendi kontrolünde olduğuna inandığını söyledi.
Yüzde 69, dünya sineması, televizyonu ve müziğine ulaşımın daha kolaylaştığını kaydetti.
Ankete katılanların yüzde 49'u, SARS hastalığından çok endişeli olduğunu, yüzde 27 bir ölçüde endişe taşıdığını söyledi.
Türklerin yüzde 78'inin cep telefonu kullanmayı sevdiği, yüzde 55'in kaliteli yaşama özen gösterdiği belirtildi.
Ankete katılanların yüzde 57'si, Türk kültürünün diğer kültürlerden daha üstün olduğuna inandığını belirtirken, yüzde 40, başka ülkelerin topraklarının bir kısmının Türkiye'ye ait olduğuna inandığını kaydetti.
Türk yaşam tarzının yabancı etkisine karşı korunması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 89, buna katılmayanların oranı yüzde 7 oldu.
Yüzde 56, Türk topraklarına dışarıdan insanların girmesinin kısıtlanmasına tamamen katıldığını söyledi.

Pew Araştırması, dünyanın pek çok ülkesinin yanı sıra 21 Temmuz-9 Ağustos 2002 tarihlerinde 1005 Türk vatandaşı arasında yüz yüze görüşmelere dayanarak yapıldı. Ankette hata payının artı veya eksi yüzde 3 olabileceğine işaret edildi. Araştırmayı tamamlayıcı nitelikte ek görüşmeler ise 2-8 Mayıs 2003 tarihlerinde yapıldı.
374
dahafazlası
YORUMLAR
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.