Eğer Cildiniz Yaşlanıyorsa...

Güncellenme tarihi:
Sigaradan Uzak Durun

Kal­bi­niz, ka­ra­ci­ğer ve­ya ak­ci­ğe­ri­niz dış or­ta­mın ısı­sın­dan ya da nem de­ği­şik­lik­le­rin­den ha­ber­siz­dir. İç or­gan­lar ha­va­nın yağ­mur­lu, kar­lı, rüz­gar­lı, ku­ru ve­ya ru­tu­bet­li ol­ma­sın­dan et­ki­len­mez­ken, cil­di­niz bü­tün bu de­ği­şim­le­rin tam or­ta­sın­da ka­lır. Hem iç­ten hem dış­tan yaş­la­nır. İç dün­ya­nı­zın dı­şın­da ha­va kir­li­li­ği, fab­ri­ka du­man­la­rı, en­düs­tri­yel bu­har­lar, si­ga­ra ve eg­zoz gaz­la­rı da cil­di­ni­zi et­ki­ler.

Araş­tır­ma­lar, yaş­lan­ma­ya bağ­lı cilt so­run­la­rı­nın yüz­de 80-90'ı­nın çev­re­sel za­rar­lar­dan mey­da­na gel­di­ği­ni gös­te­ri­yor.
Yayın tarihi: 05.01.2017
27889
YORUMLAR
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.