Doktorlar

Göz hastalıkları tedavileri

Göz hastalıkları tedavileri

Günümüzde görme bozukluklarının düzeltilmesinde kullanılan tedavileri bu yazımızda bulabilirsiniz.

Göz check-up'ı

Bilgisayarlı göz check-up uygulamasında otorefraktometre-keratometre cihazıyla gözünüzdeki en ufak kırma kusuru (miyop, astigmat, hipermetrop), korneadaki düzensizlikler, kornea eğriliği ve çapı( kontak lens uygulanmasında önemlidir), pupiller mesafe benzeri parametreler hakkında oldukça detaylı ve faydalı bilgiler elde ederiz. Her iki gözde görme miktarınız ve kaliteniz belirlenir. Gözün her yöne hareketi incelenir, nistagmus (titreme), şaşılık ve göz kasları fonksiyonları değerlendirilir. Renk körlüğü ISHIHARA testi ile araştırılır. Biomikroskop cihazı ile incelmede kornea, iris, lens, göz içi sıvılar, görme siniri ve retinanın görünümü değerlendirilir. Biomikroskop la birlikte kullanılan looplar ile retinada herhangi bir hastalık hakkında bulgu olup olmadığı (hipertansiyon, şeker hastalığı, üveit, glokom, enfeksiyon gibi) tespit edilir. INAMI aplanasyon tonometresi ile göz tansiyonunuz ölçülür. Göz sağlığınız için yaşınıza ve çalışma koşullarınıza göre dikkat etmeniz gereken hususlar hakkında bilgi verilir. En uygun kontrol-muayene periyodunuz belirlenir.

Kontak lens

Günümüzde görme bozukluklarının düzeltilmesinde, göz renginin değiştirilmesinde ya da kornea hastalıklarının tedavisinde dünyanın birçok yerinde milyonlarca insan kontak lens kullanmaktadır. Gözlüğe göre daha geniş bir görüş alanı, derinlik algılamasının daha iyi olması, kullanıcıda doğal görünüş, gözlük kullanmamanın verdiği psikolojik rahatlama kontak lensin avantajıdır. Bazı meslek gruplarında (fotoğraf, mikroskop, bilgisayar, teleskop kullananlar, sporcular, eğlence sektöründe vs.) çalışanlarda sağladığı birçok avantaj yanında ultraviole filtreli yeni kontak lensler retina tabakasında zararlı ışınlar nedeniyle oluşacak kusurları önlemektedir. Astigmat kırma kusuru olan kişiler artık torik lenslerle kaliteli bir görme elde edebilirler. Multifokal lensler (yakın-uzak bir arada) yakın gözlüğünü bile kullanmak istemeyenler için ideal çözüm. Keratokonus lensleri cerrahiye uygun olmayan keratokonus hastalarında gözlüğe göre daha net görüş sağlar. Gas permeable (gaz geçirgen) semi-rigit lensler düzensiz astigmatı olanlarda oldukça memnun edici görme artışı ve konfor sağlar. Kliniğimizde, 2006 Ocak ayından itibaren renk körlüğü olan hastalar için özel kromatik lensler uygulanmaya başlamıştır. Extented wear (uzun süre – bir aya kadar gözde kalabilen) lensler konusunda hızlı gelişmeler olmaktadır; artık birden fazla seçeneğimiz var. Lens solüsyonlarında taurin içeren, moisture (kayganlaştırıcı) plus özelliği olan ve daha az alerji yapan ürünler hizmete sunulmuştur.

Göz tansiyonu-Glokom

Göz tansiyonu olarak da bilinen glokom tedavi edilmediği takdirde sinsice görme sinirini harap ederek geri dönüşümsüz görme kaybına yol açabilen bir hastalıktır. Daha çok 40 yaşın üzerindeki kişilerde görülen göz tansiyonu bazen gençlerde ve bebeklerde dahi görme kaybının nedeni olabilmektedir. Hastalık büyük ölçüde kalıtsal fakat ileri yaş, ailede göz tansiyonu, sigara kullanımı, yüksek veya düşük kan basıncı, miyopi, şeker hastalığı, migren, göz yaralanmaları, uzun süren kortizon tedavisi gibi glokom riskini artıran faktörlerin varlığında daha sık göz tansiyonu ölçümü yaptırılmalıdır. Göz tansiyonu ölçümünde hava püskürtmeli (air-puf) veya aplanasyon (damlalı) cihazları kullanılır. Gerekli görüldüğünde görme alanı, sinir tabaka analizi, OCT, HRT cihazlarıyla sinir hasarının miktarı ve takibi yapılır. Glokom tedavisinde sıklıkla medikal (ilaçlı) tedavi uygulanır.

Bazı türlerinde ek olarak cerrahi tedavi gerekebilir. Yeni ilaçlar sayesinde günde sadece bir defa damla kullanarak başarıyla tedavi olanların oranı gittikçe artmaktadır. Tedavi uzun sürelidir ve göz doktorunun bilgisi olmadan göz tansiyonu için verilen damlalar kesinlikle bırakılmamalıdır. Görme alanı merkezden değil de çevreden itibaren dağıldığı için kişi göz tansiyonunun verdiği zararı oldukça geç fark edebilir.

Eximer Laser

Gözde kırma kusurlarının düzeltilmesinde kullanılan Eximer lazer cihazları 193 nanometre dalga boyunda ultraviole ışın yayan argon florid gazını kullanarak işlemektedir. Eximer laser ile yapılan refraksiyon cerrahileri uygulanan tekniğe göre LASİK, LASEK, İNTRALASE, WAVEFRONT veya ZYOPTİX destekli LASİK, PRK gibi farklı isimler almaktadır. Uygun derecelerde myopi, astigmat, hipermetropisi olan, sosyal veya mesleki nedenlerle gözlük, kontak lens kullanmak istemeyen kişiler Eximer laser için adaydır. Laser uygulanacak kişiler detaylı göz muayenesi, kornea kalınlığı ve topografi (ORBSCAN) ölçümü, göz tansiyonu, pupillometre ölçümü, gözyaşı miktarı tayini, sistemik hastalık veya ilaç kullanımı tespiti yapıldıktan sonra belirlenir. Glokom, diabetik retinopati, kuru göz, ilerleyici kırma kusuru, keratokonus, enfeksiyon, isotretinoin, amiadoron kullanımı, bazı cilt ve sistemik hastalıkların varlığında Eximer laser uygulanmamalıdır.

Geniş göz bebeği olanlarda da Eximer laser sonrası daha fazla ışık saçılmaları gibi şikayetleri olabilir. Bu kişilerin gece araba kullanırken görüş mesafeleri ve konforları oldukça azalabilir. Eximer laser uygulanabilecek kişiye uygun teknik belirlenir, hasta bilgilendirilir. İşlem süresi her iki göz için 5 dakika olup damla anestezisi ile yapılır. Uygun kişilerde güvenlidir.

Şaşılık

Şaşılık ya da göz kayması her iki gözün görme akslarının paralelliğini kaybederek farklı yönlere bakmasıdır. Sık görülür, yaklaşık çocukların %4'ünü etkiler; ancak erişkinlerde de gelişebilir. Şaşılık olduğunda kişi bir gözü ile düz ve istediği yere bakarken diğer göz içe, dışa, yukarı ya da aşağı doğru kayabilir. Her iki gözle istenen noktaya bakılırken beynin görme merkezinde bu iki görüntü birleşerek tek ve üç boyutlu olarak algılanır. Gözde kayma olduğunda ise beyinde iki farklı görüntü ortaya çıkacağından, beyin kayan gözden gelen görüntüyü baskılar, bu da derinlik hissinde ve görüşte azalmaya (ambliyopi-tembellik) neden olur. Yaşamın ilk birkaç ayında görmenin hızla geliştiği dönemde; gözlerin arayıcı hareketleri, kısa süreli içe ya da dışa olan kaymalar normal kabul edilebilir fakat çevredeki objelere odaklanmanın yapılabildiği 6. aydan sonra olan kaymalar şaşılık belirtisidir. Ayrıca katarakt, göz tümörleri yada nörolojik hastalıklar da kendilerini şaşılık ile gösterebileceğinden fundus incelemesini de içeren ayrıntılı bir göz incelemesi yapılmalıdır. Şaşılık göz kaslarına yapılan cerrahi müdahale ile kolayca düzeltilebilir. Kaymanın cerrahi düzeltilmesi kadar az gören gözün tedavisi de oldukça önemlidir. Çünkü ambliyopi (göz tembelliği ) erken yaşta tedaviyle önlenebilir.

Retina hastalıkları

Retina göz içinde görüntünün algılanmaya başladığı tabakadır. Işığın görmeye dönüşmesi retinadaki fotoreseptör hücrelerin ışığı elektriksel uyarıya dönüştürerek optik sinir yoluyla görme merkezine ulaştırılmasıyla gerçekleşir. Retina muayenesinde sinir tabakanın kalıtsal hastalıkları, hipertansiyon ateroskleroz gibi damar hastalıkları, diabet (şeker hastalığı), Behçet hastalığı, dekolman - sinir tabaka ayrılması, çeşitli göz tümörleri, yaşa bağlı sarı nokta hastalığı gibi birçok patoloji erken dönemde saptanabilir. Retinanın daha geniş alanlarının görülebilmesi için pupilla genişletici damlalar kullanılır. Retinanın damarsal yapılarını incelemede ve sızıntı, kanama, ödem, damar tıkanıklıklarını tespit için fundus flörseinli anjiografi (FFA) uygulanır. Tümör veya sarı nokta (makula) bozukluğunda retina kalınlığını ölçmek için optik cohorens tomografi (OCT) etkin bir tanı yöntemidir. Kornea veya lensin opak olması nedeniyle retinayı değerlendiremediğimiz hastalarda ultrasonografi (USG) dekolman, tümör, göz içi kanama ve yabancı cisim tespitinde faydalıdır. Şeker hastalığına bağlı kanamalarda, dekolman ve damar tıkanıklıklarının tedavisinde argon laser fotokoagulasyon (retina lazeri) uygulanır. Retina hastalıklarının takibi ve tedavisi kalıcı görme kayıplarını önlemek için oldukça önemlidir.

Katarakt

Katarakt saydam olan göz merceğinin ilerleyici şekilde opaklaşarak görme miktarında azalmaya yol açtığı bir göz hastalığıdır. Katarakt tedavi edilebilir körlük nedenlerinin başında gelir. Oluşum sebepleri göz önüne alındığında doğumsal, travma ile oluşan, ikincil erken oluşan (şeker veya tiroit hastalığına bağlı), jüvenil(gençlik tipi) ve senil (yaşa bağlı) tipleri mevcuttur. Hastaların tümünde ortak şikayet görme azalması ve bulanık görmedir. Katarakt genellikle bir yaşlılık hastalığıdır, fakat her yaş grubunda özellikle bebeklerde dahi görülebilmektedir. Katarakt oluşumunun önlenmesinde henüz başarılı olunamamıştır ve cerrahi tedavi tek seçenektir. Uygulanan cerrahi ekipmanları ve yöntemleri çok geliştiği için fakoemülsifikasyon yöntemiyle artık damla anestezisi altında dakikalar içerisinde, dikişsiz olarak katarakt operasyonu yapılmaktadır. Kişinin kırma kusurunu düzeltici özel merceklerle varolan miyop veya hipermetrop da aynı işlem esnasında düzeltilir. Mercekler dikişli katarakt ameliyatında kullanılanlardan farklı olarak 1 mm'den implante edilebilir. Ameliyat sonrası görme klasik cerrahiye göre çok daha net ve iyileşme daha hızlı olur. Katarakt operasyonu sonrası görmeyi iyileştirmek ve enfeksiyon oluşmasını önlemek için bir süre damla kullanmak gereklidir.

Göz kapağı hastalıkları

Göz kapaklarının görevi gözü dış etkilerden korumaktır, kornea ve konjonktivayı nemli tutmaktır. Ptozis göz kapaklarından biri veya her ikisinin birden düşmesini tanımlar. Ptozis kapakların hemanjiom, tümör gibi kitlesel lezyonları, sinirsel hastalıklar ve kas zayıflığından dolayı ortaya çıkabilir. Tiroid hastalarında göz kapaklarında gerilme, kapak aralığında genişleme ve gözün öne doğru çıkması şeklinde kendini gösteren bir oftalmopati (tiroid oftalmopatisi) görülebilir. Kapaklardaki lezyonlar veya ptozis cerrahi müdahale ile düzeltilir.

Göz kapaklarında yaşla birlikte ortaya çıkan torbalanmalar ve cilt altında Xanthalezma denilen yağ birikintileri oluşabilir. Bu tür kusurların oküloplastik cerrahi müdahalelerle düzeltilmesi kapak anatomisinde fiziksel, kişide estetik ve psikolojik iyileşme sağlar. Müdahalenin boyutu küçük olmasıyla birlikte faydası büyüktür.

Gözyaşı kanalı tıkanıklığı

Gözyaşı kanallarında enfeksiyon veya anatomik darlık nedeniyle ortaya çıkan tıkanıklıklar göz yaşının sürekli dışarıya akmasın neden olur (epifora). Tıkalı gözyaşı kesesi mikropların üremesi için uygun bir ortam oluşturur abse gelişebilir. Cerrahi müdahale ile gözyaşı kanalının yeniden açılması gerekir. Dakriyosistorinostomi denilen bu cerrahi müdahale endoskopik veya eksternal olarak uygulanır. Başarı oranı tıkanıklığın seviyesine ve cerrahın becerisine göre değişir.

Çocuklarda göz hastalıkları

Çocuklarda göz bozukluklarının (şaşılık, göz tümörleri vs.) erken tespiti ve tedavisi ambliyopi (görme tembelliği) oluşmasını önleyeceğinden 1. ayda, 1. yaşta, 3. yaşta ve okul öncesi dönemde bilgisayarlı göz check-up yapılması oldukça önemlidir. Göz tümörlerinin bazı türleri ( örn retinoblastom) büyük oranda çocuklarda ortaya çıkar ve çok hızlı seyirlidir. Retina muayenesi ve gerekirse ultrasonografi muayenesi ile tespit edilmeleri kolaydır.

Op.Dr. Hakan Akalan
Peralens Göz Sağlığı Merkezi
0212 244 69 97

Yayın tarihi: 07.04.2006
« tüm yazıları
Soru Sor
5510
dahafazlası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.