D Duvar
Bir kimse duvar üzerinde veya duvara binmiş olduğunu görse o duvar onu ayakta tutan halidir.Duvar üzerinden düşdüğünü gören kimse, durum ve itibarından yahut arzu ettiği şeyden, ya da tutunduğu bir husustan düşer.Duvar üzerinde oturduğunu görse, yüksekliğe, şerefe, servet ve rütbeye işarettir. Bir tarafa meyletmiş duvarı görmek, ilim, hidayet ve hikmete muttali olmaya veya arkadaşlar arasında aynlığa işarettir.Duvarın evin içine yıkıldığını görmek, ev sahibinin hasta olmasına işarettir.Duvarın evin dışına yıkıldiğnı görmek, ev sahibinin ölümüne işaret eder.eğer ev sahibi yolculukta ise döner. Rüyada bir duvann yerinde yenilendigini görmek, evlenmekle meydana gelecek akrabalığa işarettir.Kerpiçten bir bina yaptığını gören kimse iyi amelde bulunur.Kireç ve kiremitten duvar yapmak iyi değildir.Bir yerde duvarın yarılması o yerde hapishanenin çok olmasına İşarettir.Rüyada duvardan su çıkması, erkek kardeş veya hanımın akrabalan tarafından gelecek üzüntü ve kederdir.Bahçe duvarı,bahçe sahibinin din ve ilmine ve onu dünya ve ahiret azabından koruyacak ve muhafaza edecek haline işarettir.
Dün gece gördüğün rüyayı mahmure'ye sor hemen söylesin! yada baş harfe göre arayın
/aşkmetre
aşkınız gerçek mi?
sevgilinizle ne kadar uyumlusunuz?