YAY BURCU
BALIK BURCU

Yay ve Balık burçlarının uyumu

Bu çift ilk karşılaşmalarında itibaren karşıkonulamaz bir çekim hissetseler bile, Balık ve Yay ikilisinin tam anlamıyla birbirini tatmin etmesi ve kalıcı bir ilişki oluşturabilmesi çok güçtür. Şefkate, korunmaya ve sevgiye çok ihtiyaç duyan Balık’ın, yaşam amaçları oldukça farklı olan Yay’dan bunları beklediği şekilde alabilmesi olası değildir. Balık’ın ihtiyacı olan esirgemeyi ve dikkati Yay’ın verememesi, Yay’ın ihtiyacı olan mental uyaranları Balık’ın sağlayamaması, ilişkinin yavaşça tükenmesine neden olacaktır.

Zodyak’ta zorlayıcı bir etkileşim içinde bulunan Değişken nitelikteki Balık ve Yay, günlük hayatta nispeten uyumlu olabilirler. Kolay adaptasyon sağlayabilen bu ikili, gerçek bir aşkla bağlandıklarında, birbirlerine karşı gerekli esnekliği gösterebileceklerdir. Yine de değişiklik ihtiyacı görülen bu ilişkinin çok uzun sürmesi büyük bir sürpriz olur.

Cinselliğin en önemli duygusal dışa vurum yönetmlerinden biri olduğunu düşünen Balık, Yay ile ilişkisinde bu alanda da eksiklikler hissedebilir. Aslında Ateş elementinden olan Yay, cinselliği sever. Ama mental uyaranlara daha açık oluşu, meraklı yapısı ve yoğun değişiklik arayışı zaman zaman Balık’dan uzaklaşmasına nedendir.