Tutkuyla Başlayan Evlilikler Aniden Biter mi ?

Tutkuyla Başlayan Evlilikler Aniden Biter mi ?

Tutkuyla Başlayan Evlilikler Aniden Biter mi ?

Evliliğiniz neden bitiyor? Sebebini açıklıyoruz!

08.07.2010 6:00

Büyük bir tutkuyla evlendiğiniz kişi ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılma olasılığınız olduğunu biliyor muydunuz ? Hint Astrolojisi'nde evlilikleri yıkan "Mars Baskısı" bunun nedenlerini açıklıyor.

Hint Astrolojisi, kişinin evlilik hayatının incelenmesini sağlayan özel tekniklere sahiptir. Doğum haritalarında evliliği analiz ettiğimiz noktaların dışında sadece Hint Astrolojisi'ne özel "evlilik haritası" adı verilen bir harita daha vardır. Evlilik haritası, evleneceğimiz kişi ya da kişilerin hayatları hakkında bilgi edinmemizi sağlar.

Bir doğum haritasında evlilik 7.ev adı verilen noktadan analiz edilir. Evliliği temsil eden bu alan, olumlu enerjiler altındaysa evlilik mutluluk getirecek, olumsuz enerjiler altında ise boşanma ya da mutsuz bir evlilik yaşanacaktır.

Evliliği temsil eden 7. Evin yöneticisinin olumsuz kabul edilen 6., 8. ya da 12.evlerde olmaması, bu olumsuz evlerin yönetici gezegenlerinin 7.evlilik evinde olmaması mutlu bir evlilik için aradığımız bir durumdur. Evlilik evinde olumlu kabul edilen Venüs, Jüpiter, Merkür ve Ay gibi gezegenler evlilikte mutluluk olasılığını artırır.

Erkeklere Özel Gezegensel Etkiler:

Hint Astrolojisi'nde Venüs evlilik temsilcisi gezegendir. Haritada Venüs'ün olumlu etkiler altında olması evlilikte mutluluk göstergelerindendir. Venüs, uyumun,paylaşımın ve aşkın gezegenidir. Venüs'ü güçlü kişiler uyumlu ve çekici olurlar.

Hint Astrolojisi'nde erkek haritalarında Venüs evlenilecek eşi temsil eder. Venüs erkek haritasında güçlü pozisyonda yerleşmiş durumdaysa, erkeğin evleneceği seçkin ve çekici biri olacaktır.

Venüs zararlı yerleşimdeyse kadınlarla ilişkilerde sorunlar, hüsranla biten ilişkiler yaşanacaktır.

Kadınlara Özel Gezegensel Etkiler:

Venüs genel olarak evliliği temsil eden gezegen olsa da kadınlara ait doğum haritalarında evlenilecek eşi temsil eden gezegen Jüpiter'dir.

Kadın haritasında Jüpiter güçlü ise eş varlıklı, bonkör ve uyumlu biri olacaktır. Jüpiter olumsuz enerjiler altında ve güçsüz durumdaysa evlilikte çok büyük mutluluk yaşanmayacaktır.

Hint Astrolojisi'nde herhangi bir konu hakkında kesin yorum yapabilmek için bir çok faktörün beraberce incelenmesi gerektiğini de unutmadan ekleyelim. Sadece Jüpiter'in olumlu yerleşimi ile mutlu bir evlilik olmayabileceği gibi, olumsuz Jüpiter yerleşimi nedeniyle mutsuz bir evlilik yaşanması da söz konusu değildir.

Evlilik noktası, evlilik haritası, Jüpiter, Venüs, Mars gibi gezegenler ayrı ayrı incelenmeli, evlilik hakkında yorum tüm veriler birleştirilerek yapılmalıdır.

Geçimsizliklerin Nedeni "Mars Baskısı":

Tutkuları temsil eden Mars gezegeni, kişiye tutkulu aşklar yaşatırken aynı zamanda bir ilişkinin sonunu da getirebilir.

Mars astrolojide birinci derecede zararlı kabul edilen bir gezegendir ve doğum haritalarımızda yerleştiği bazı noktalarda evliliğe zarar verir. Mars, bazen aşırı kıskançlık yaşanmasına neden olurken bazen de çiftler arasında bir güç savaşına neden olur.

Mars'ın bu zararlı enerjisine Hint Astrolojisi'nde "Mars Baskısı" adı verilir. Mars doğum haritalarımızda birinci, ikinci, dördüncü, yedinci,sekizinci ve on ikinci evlerde yerleşirse evlilikte tartışma ve geçimsizliğe neden olabilir.

>>>>>>>>>>Hindistan'da çiftler evlenmeden önce evlilik öncesi uyum analizleri yapılır ve bu analizlerde incelenen noktalardan biri de doğum haritalarında Mars Baskısı'nın varolup olmadığıdır.

Mars Baskısı ilişkilerde ve evlilikte sorun yaratsa da bu gezegensel etkiler ortalama iki kişiden birinde vardır. Bu durumda evlenecek kişilerin ikisinde de Mars Baskısı varsa olumsuz kabul edilen bu enerji evlilikte sorun yaratmayacaktır. Ancak Mars baskısı taraflardan birinde varken diğerinde yoksa evlilik tek taraflı baskıya, hatta sert gezegensel etkilerde şiddete varan olaylara sahne olacaktır.

Bu nedenle Hindistan'da çiftler evlenmeden önce "Mars Baskısı" ve uyum analizi sıkça başvurulan bir yöntemdir.

Mars'ın evliliğe ve ilişkilere verdiği zarar boşanma için yeter kriter olmamakla birlikte, evlilik ve ilişkilerin incelendiği diğer noktalarda sorun yoksa evlilikte genel anlamda mutluluk yaşanacaktır.

Mars Baskısı'nın genel etkilerini okuyun!

Mars 1. Evde :

Kişi oldukça enerjik, agresif ve rekabetçi olacaktır. Mars, yerleştiği bu alandan evliliği temsil eden 7.eve de ışıklarını gönderdiği için evlilikte agresif tavırlar ortaya çıkabilir.Mars haylaz bir gezegen olduğundan uyumsuzluklar ortaya çıkarır.Evliliğin bir uyum sanatı olduğu düşünülürse Mars bu durumda evliliğe zarar verebilir.

Mars 2.Evde :

2. ev insanın konuşma tarzını temsil eder. Bu gezegensel etki altındaki kişilerin konuşmaları oldukça hızlı ve serttir. Eşiyle ve diğer insanlarla çok fazla tartışmaya girerler ve zaman zaman argo konuşabilirler. Mars'ın ikinci evde evlilikte sorun yaratmasının nedenlerinden biri de budur.

Mars 4.Evde :

4. ev iç dünyamızı ve yuvamızı temsil eder. Sahip olduğumuz tüm mal ve mülk de 4. Ev ile temsil edilir. Mars bu evde aile ortamında huzursuzluk ve tartışma göstergesidir. Bu gezegensel etki altındaki kişilerin kendilerine ait bir alanları olmalı(kendi banyom, kendi yatağım vb.), ev ortamında rahatsız edilmemelidir, aksi taktirde Mars tartışma çıkarmak için gerekli negatif enerjiyi vermekten çekinmeyecektir. Bu da evlilikte uyum ve beraberliği bozan etkilerden biridir.

Mars 7.Evde :

Mitolojinin savaş tanrısı Mars, evliliği temsil eden 7. Evde yerleşirse evlilik oldukça tutkulu başlayacak ancak kavga ve sürtüşmelerle devam edecektir. Mars yapı olarak bencil, provokatif ve çıkarcı bir gezegendir. Evlilik evindeki Mars etkisi eşin sert bir karakteri olacağını gösterirken, harita sahibi kişinin evlilikte baskın olma isteğini de gösterir. Bu da bir uyumsuzluk göstergesidir.

Mars 8.Evde :

8. ev evlilikteki ortak kaynakları, aynı zamanda eşin konuşma tarzını temsil eder. Eşin konuşma tarzı agresif olacak, para gibi ortak kaynaklarda sorunlar yaşanacaktır. Ayrıca harita sahibi boşanmaya eğilimli olur.

Mars 12.Evde :

12. ev bilinçaltını, cinsel fantezileri ve rüyaları temsil eder. Mars bu evde içsel sıkıntılara ve kabuslara neden olabilir. Harita sahibi çeşitli içsel korkularını evliliğine de taşıyacaktır.

Hint Astrolojisi kurallarına göre Mars bu noktadan olumsuz enerjisini evliliği temsil eden 7.eve de gönderir. Aşırıya kaçan cinsel fanteziler evlilikte sıkıntı yaratabilir.

Astroloji'de evlilik analizi tek bir kritere göre yorumlanan bir konu değildir.İki kişi arasında "Mars Baskısı" nedeniyle anlaşmazlıklar yaşansa da evlilik noktasının Jüpiter-Venüs gibi olumlu gezegenlerle ilişkisinde mutlu bir beraberlik yaşanma olasılığı daha fazladır.

Yazan: Hint Astroloğu Uğur Emecan

47625
dahafazlası